Cyfweliadau Sea Empress - National Theatre Wales

Cyfweliadau Sea Empress

Rhagfyr 17, 2020

Mae Go Tell the Bees yn parhau i esblygu, i dyfu ac i ffurfio.

Fel rhan o’i ddatblygiad rydym wedi bod yn cyfweld â phobl ryfeddol Sir Benfro am eu hatgofion o drychineb y Sea Empress, a ddigwyddodd 25 mlynedd yn ôl fis Chwefror nesaf. 

O syrffwyr i bysgotwyr, gweithwyr purfa olew i gapteiniaid llongau, cadwraethwyr i wleidyddion, rydyn ni wedi cael ein synnu gan yr ymateb i’n galwad ac wedi bod wrth ein bodd yn gwrando ar straeon pawb.  

Mae’n stori emosiynol sy’n ein hatgoffa o harddwch ein hamgylchedd yn ogystal â’i freuder a’i fregusrwydd.  Mae hefyd yn stori am bobl a’u cysylltiad personol â natur ynghyd â’u cysylltiad â’i gilydd ac yn enghraifft ddisglair o gymuned yn dod at ei gilydd mewn cyfnod o argyfwng er mwyn gweithio tuag at ddyfodol mwy gobeithiol.  

Diolch o galon i bob un ohonoch.

Bydd Go Tell The Bees yn un o’r cynyrchiadau byw cyntaf i ni eu cynnal pan fyddwn ni’n gallu dychwelyd i’r llwyfan. Bydd stori trychineb y Sea Empress ym 1996 yn gefndir i’r penwythnos ar ffurf gŵyl wrth i ni weithio ochr yn ochr â phobl Sir Benfro i archwilio sut mae’r gymuned yn dod at ei gilydd ar adegau o argyfwng i amddiffyn ein gilydd a’n hamgylchedd naturiol.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor am Go Tell The Bees yn y flwyddyn newydd, gan gynnwys dyddiadau perfformio, felly gwyliwch y gofod hwn!

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast