Cyfweliadau Sea Empress

Rhagfyr 17, 2020

Mae Go Tell the Bees yn parhau i esblygu, i dyfu ac i ffurfio.

Fel rhan o’i ddatblygiad rydym wedi bod yn cyfweld â phobl ryfeddol Sir Benfro am eu hatgofion o drychineb y Sea Empress, a ddigwyddodd 25 mlynedd yn ôl fis Chwefror nesaf. 

O syrffwyr i bysgotwyr, gweithwyr purfa olew i gapteiniaid llongau, cadwraethwyr i wleidyddion, rydyn ni wedi cael ein synnu gan yr ymateb i’n galwad ac wedi bod wrth ein bodd yn gwrando ar straeon pawb.  

Mae’n stori emosiynol sy’n ein hatgoffa o harddwch ein hamgylchedd yn ogystal â’i freuder a’i fregusrwydd.  Mae hefyd yn stori am bobl a’u cysylltiad personol â natur ynghyd â’u cysylltiad â’i gilydd ac yn enghraifft ddisglair o gymuned yn dod at ei gilydd mewn cyfnod o argyfwng er mwyn gweithio tuag at ddyfodol mwy gobeithiol.  

Diolch o galon i bob un ohonoch.

Bydd Go Tell The Bees yn un o’r cynyrchiadau byw cyntaf i ni eu cynnal pan fyddwn ni’n gallu dychwelyd i’r llwyfan. Bydd stori trychineb y Sea Empress ym 1996 yn gefndir i’r penwythnos ar ffurf gŵyl wrth i ni weithio ochr yn ochr â phobl Sir Benfro i archwilio sut mae’r gymuned yn dod at ei gilydd ar adegau o argyfwng i amddiffyn ein gilydd a’n hamgylchedd naturiol.

Byddwn yn cyhoeddi rhagor am Go Tell The Bees yn y flwyddyn newydd, gan gynnwys dyddiadau perfformio, felly gwyliwch y gofod hwn!

Blogiau

 • Ionawr 18, 2021
  Recordio ddrama i BBC Radio 4 yn ystod cyfnod clo. Stori Awdur Preswyl, Rhiannon Boyle
 • Rhagfyr 7, 2020
  Awdur Preswyl Cymru 2020: Faebian Averies
 • Tachwedd 26, 2020
  Cyfweliad efo Rakie Ayola
 • Tachwedd 19, 2020
  Podlediad Bubble o’r Jones Collective a Plastique Fantastique
 • Tachwedd 16, 2020
  Festival UK* 2022
 • Hydref 8, 2020
  Datod_Unravel – Emily Laurens
 • Medi 7, 2020
  Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol)
 • Awst 13, 2020
  Rhannu Cyfrif Zoom
 • Awst 13, 2020
  Solidering Sisters
 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast