Balloon Girl - Trawsgrifiad Blog Post 1 - National Theatre Wales

Balloon Girl – Trawsgrifiad Blog Post 1

Helo. Hannah ydw i.

Diolch am wrando.  Mae gen i ddiddordeb, pam ydych chi yma? Hynny yw, beth ddaeth â chi yma heddiw?  Chwilfrydedd? Ymdeimlad o ddyletswydd?  Efallai nad ydych chi’n siŵr, mae hynny’n iawn … Ond yn nrysfa enfawr y rhyngrwyd, rydych wedi dod o hyd i’ch ffordd yma! Gallech fod yn gwylio darlithoedd ar ffiseg cwantwm sy’n ehangu’r meddwl, neu’n edrych ar ganllawiau YouTube defnyddiol ar yr hyn i’w wneud os nad yw eich surdoes yn codi (does gen i ddim syniad), neu edrych ar luniau o gathod pobl eraill.

Ond rydych chi yma. Diolch.

Yr wythnos hon, mewn byd cyfochrog lle nad COVID 19 yw realiti pob un ohonom, byddem yn paratoi i gyflwyno sioe ysblennydd awyr agored ar raddfa fawr yng Nghaerdydd.  Ond aeth bywyd ar hyd trywydd gwahanol ac nid ydym yn y fersiwn o’r dyfodol y dychmygodd yr un ohonom ni.

Ydych chi wedi sylwi? Mae amser yn symud yn rhyfedd ar hyn o bryd. Yn anhrefnus. Yn anrhagweladwy. Yn cyflymu ac arafu.  Yn troelli.  Mae dyddiau’n ymestyn yn ddiddiwedd ac wythnosau’n mynd heibio mewn amrantiad. Mae’r gorffennol a’r presennol yn gwrthdaro yn erbyn ei gilydd.  Mae atgofion yn gwrthdaro ag enydau effro a breuddwyddion fel tonnau.

Mae hynny’n fy atgoffa bod rhaid i mi gofio prynu llaeth.

Mae’n ddrwg gen i.  Ble’r oeddwn i.

Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.

Heddiw mae 124 o flynyddoedd, i’w diwrnod, ers i fenyw ifanc esgyn mewn balŵn aer poeth yn uchel uwchben awyr Caerdydd am 19.45pm ar nos Fawrth 21 Gorffennaf 1896.  

Dros y pedwar diwrnod nesaf mae cyfle i chi ddilyn ei thaith wrth i ni ddod ag eiliadau o’r gorffennol yn ôl yn fyw a dychmygu ein dyfodol cyffredin.

Efallai y byddwch am chwilio am gynnwys fel y mae’n ymddangos dros yr wythnos neu eistedd yn ôl a gweld beth sy’n eich cyrraedd chi.   Y naill ffordd neu’r llall, lle da i ddechrau yw threshold.digital.  Rydw i wedi rhannu linc.

Felly am nawr; rhowch eich gwregys ymlaen, rhowch eich bwrdd i gadw ac ymunwch â ni wrth i ni hedfan i le anhysbys.

O ac i’r rhai ohonoch sy’n hoffi’r math yma o beth, dyma lun o fy nghath.

 

Hannah

21ain Gorffennaf 2018

 

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon