Possible: Rhaglen Ddigidol - National Theatre Wales

Possible: Rhaglen Ddigidol

Close up of Shôn dale-Jones sitting at desk in front of swirling image of his face

Croeso i’n rhaglen ddigidol ar gyfer Possible

Gwrandewch ar BBC Radio Wales Arts Show yn sgwrsio gyda Shôn Dale-Jones, yn siarad am greu Possible a’r heriau ar hyd y ffordd. Mae Shôn yn archwilio’r dychymyg a’r grefft o adrodd straeon. Caiff ei ddwyn yn ôl hefyd i dref Llangefni, Ynys Môn lle cafodd ei fagu, i ystyried y llinyn cryf o hunangofiant yn ei waith.


Cafodd y sioe Possible ei chreu gyntaf fel profiad digidol a’i ffrydio’n fyw i gartrefi cynulleidfaoedd pan nad oedd hi’n bosib i bawb fod gyda’i gilydd. Ailedrychwch ar greu Possible, gyda chyfweliadau â Shôn, John a Bear.


Un o’r agweddau trawiadol ar Possible yw ei ddefnydd o ffilm ac animeiddiadau sydd wedi’u creu gan Bear Thompson. Awydd gwneud eich ffilmiau a’ch animeiddiadau eich hun gartref? Mae Bear wedi creu canllaw cam wrth gam i’ch ysgogi i feddwl fel artist gweledol.


Gwrandewch ar restr chwarae eclectig John Biddle o ganeuon a’i ysbrydolodd i greu’r gerddoriaeth ar gyfer Possible. Rhowch eich clustffonau yn eich clustiau, a mwynhewch.


Mae mam Shôn yn chwarae rôl bwysig yn stori Possible, yn enwedig ei harferiad o bobi sgons wedi hanner nos yn ystod y cyfnod clo. Mae hi wedi bod yn garedig iawn yn rhannu ei rysáit gyda ni, er mwyn i ni ei rhannu gyda chi.


Crëwyd a Chynhyrchwyd gan

Shôn Dale-Jones

Mae Shôn yn gynhyrchydd, cyfarwyddwr, perfformiwr ac awdur.

Roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Hoipolloi rhwng 1994 a 2020. Yn ystod y cyfnod 25 mlynedd hwn, creodd 24 drama lwyfan, 5 drama radio ar y BBC, 3 darn safle-benodol, ychydig o ffilmiau byrion, peilot teledu a phrosiectau ar-lein amrywiol. Mae ei waith wedi’i gyflwyno mewn dros 200 o leoliadau yn y DU, 9 theatr yn Llundain, mewn 20 gwlad ar draws 6 chyfandir ac wedi ei gyfieithu i 7 iaith. Yn fwyaf diweddar creodd Shôn The Loose Change Trilogy – The Duke, Me & Robin Hood, The Ladder – a gododd bron i £ 100,000 i blant agored i niwed, gan gefnogi gwaith Achub y Plant a Street Child United.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio gydag Ontroerend Goed yng Ngwlad Belg; yn ysgrifennu sioe i bobl ifanc yn eu harddegau, Straight Face, ar gyfer Brageteatret yn Norwy; yn cydweithio â Metis Arts ar Love Letters to a Liveable Future. 

Possible fydd ei ail sioe ar gyfer NTW yn dilyn Things I Forgot I Remembered (2013).


Cyd-gyfarwyddwr a Dylunydd

Stefanie Muller

Mae Stefanie yn actores a dylunydd set a gwisgoedd yn ogystal â chyfarwyddwr cydweithredol.

Yn enedigol o’r Swistir, dechreuodd ei gyrfa yn Ffrainc a Gwlad Belg ar ôl mynychu’r Ysgol Theatr ryngwladol Jacques Lecoq ym Mharis.

Symudodd Stefanie i’r DU ym 1993 pan ddaeth yn un o sylfaenwyr Theatr Hoipolloi y bu’n gweithio iddynt fel actores, dylunydd set a gwisgoedd yn ogystal â chyd-gyfarwyddwr am dros 25 mlynedd. Aeth gwaith Hoipolloi ar daith yn helaeth yn genedlaethol yn ogystal ag yn rhyngwladol. Hi hefyd fu’r prif gydweithredwr a dylunydd ar y cynyrchiadau arobryn gan Hugh Hughes, cydymaith tymor hir Hoipolloi.

Ymhlith y cwmnïau eraill lle bu Stefanie yn gweithio fel actores a/neu ddylunydd ar sawl achlysur mae: Menagerie Theatre; NIE; ThisEgg; Company LE 36ème DESSUS; Metis Arts a llawer rhagor.

Mae ei sioeau ei hun yn cynnwys Prelude To A Coat ac Unconditional, cydweithrediad gyda’i merch Josie Dale-Jones.

Mae ei chredydau teledu yn cynnwys: Homeland (Fox21); Killing Eve (BBC America); War of the World 2 (Epix; Canal+; a Fox International)

stefaniemueller.co.uk


Cyfansoddwr a Chydweithredwr

John Biddle

Mae John wedi creu cerddoriaeth a dylunio sain ar gyfer llawer o gynyrchiadau theatr, gan gynnwys yn ddiweddar ar gyfer Leeds Playhouse, Hull Truck, Conde Duque Madrid, Theatre Royal Bath, a’r Bush yn Llundain.

Mae hefyd yn gweithio ym myd ffilm a radio, ac eleni cyfansoddodd ar gyfer ail gynhyrchiad yn LA Theatre Works yn Los Angeles, yn ogystal ag ar gyfer darllediadau radio byr Ignite, y podlediad Dead Honest (a enwebwyd ar gyfer gwobr Podcast Prydain 2021), a ffilm ddyheadol i Ford.Cyn hynny, bu’n gweithio fel actor, mewn theatrau gan gynnwys yr Unicorn, Sheffield Crucible, Traverse Caeredin, ac mewn nifer o ddramâu radio ac un ar ddeg cyfres o The Diary of Samuel Pepys ar BBC Radio 4.

johnbiddlemusic.co.uk


Gwneuthurwr Ffilmiau

Bear Thompson

Gorffennodd Bear yn Ysgol Ffilm Screenology ym Mryste yn ddiweddar, lle llwyddodd i arbrofi gyda gwahanol fathau o ffilm ac animeiddio.

“Mae gweithio ar Possible wedi bod yn brofiad anhygoel ac rwy’n ddiolchgar fy mod wedi ei rannu gyda thîm mor wych ac angerddol.”


Dylunydd Goleuadau

Katy Morison

Mae Katy yn Ddylunydd Goleuadau sy’n byw yn Ne Cymru sy’n gweithio gyda chwmnïau a chyfarwyddwyr theatr yng Nghymru a ledled y DU.  Mae ei gwaith diweddar yn cynnwys The Litten Trees i Fuel Theatre, The Glee Club i Out of Joint, The Snow Queen i Theatr y Sherman.

Mae hi wedi gweithio fel Dylunydd Cyswllt ac Ail-oleuydd ar daith i lawer o gynyrchiadau, ac fel darlithydd a Goruchwyliwr yn RWCMD.  Roedd hi’n rhan o’r Tîm Goleuadau yn Theatr y Sherman am dros 7 mlynedd.


Dylunydd Sain

Sam Jones

Mae Sam yn ddylunydd sain, yn gyfansoddwr ac yn beiriannydd. Mae wedi cyflwyno gwaith yn The National Theatre yn Llundain, The Schuabühne yn Berlin, 59E59 yn Efrog Newydd, Gŵyl Ymylol Caeredin ac ar deithiau cenedlaethol a rhyyngwladol.

Yn flaenorol ar gyfer National Theatre Wales: For All I Care

Mae ei gredydau theatr eraill yn cynnwys: Iphigenia In Splott, Tremor, Woof, Fel Anifail (Theatr y Sherman), The Motherfucker With The Hat (& The Tron); Faust + Greta, Anweledig (Fran Wen); Tylwyth (Theatr Genedlaethol Cymru); Shooting Rabbits (PowderHouse); The Last Five Years (Leeway Productions); The World’s Wife (Opera Cenedlaethol Cymru); The Sinners Club (Gagglebabble); St Nicholas (The Other Room)

samjonessound.com


Rheolwr Llwyfan Technegol – Jon Cox

Diprwy Reolwr Llwyfan – Vicky Aston

Ail-oleuydd a Thechnegydd Fideo – Molly Jefferies

Rhaglennydd Fideo – Llyr Parri

Gweithredwr Capsiynau – Carmen Diana Almeida

Dehonglydd BSL – Tony Evans

Ymgynghorydd Sain-Ddisgrifiad – Chloë Clarke

Rheolwr Cynhyrchu – Nia Thomson ar gyfer National Theatre Wales

Cynhyrchydd – Glesni Price-Jones ar gyfer National Theatre Wales


Diolch yn arbennig i Richard Couldrey, Andy Devonshire, Jon Ferguson, Stage Lighting Services, Stage Sound Services, Dan Trenchard, Martha Wilson


Cynhyrchiad National Theatre Wales

Anastacia Ackers, Faebian Averies, Iolanda Bann Viegas, Lorne Campbell, Naomi Chiffi, Bethan Dawson, Devinda De Silva, David Evans, Stephen Grant, Rhian Hughes, Sara Ingram, Hannah John, Rachel John, Peter Harding, Lisa Maguire, Tabitha Milne, Esther Morris, Nicole Mawby, Jenny Phillips, Bronwen Price, Glesni Price-Jones, Rowena Griffith-Lewis, Alex Roberts, Mawgaine Tarrant-Cornish, Ffion Williams.

 

Llun: Jorge Lizalde

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast