Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

BETH I’W DDISGWYL

STORM.2: THINGS FALL APART

Mi fydd hwn yn berfformiad o dan dô.

Ar y diwrnodau perfformio mi fydd swyddfa docynnau yn y safle. Mi fydd y swyddfa ar agor tua 45 munud cyn i'r perfformiad ddechrau, felly gallwch gasglu tocynnau wedi'u bwcio o flaen llaw a prynu unrhyw docynnau heb eu gwerthu (arian parod yn unig).

Does dim llefydd parcio ar y safle, ond gan ei fod yng nghanol dinas Caerdydd, mae'n hawdd cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mi fydd gofyn i’r gynulleidfa sefyll trwy gydol y cynhyrchiad hwn, felly rydym yn argymell i chi wisgo esgidiau cyfforddus. Mi fydd nifer cyfyngedig o seddi ar gael i’r sawl sydd eu hangen.

Cysylltwch â boxoffice@nationaltheatrewales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Nodwch os gwelwch yn dda: caiff y defnydd newyddiadurol yn STORM.2, a gyhoeddwyd ym 1919 ei adrodd air am air. Mae’n cynnwys iaith ac agweddau oedd yn dderbyniol ar y pryd, ond sydd ddim heddiw.

Hyd y sioe fydd tua 90 munud, ac ni fydd egwyl.

Ni allwn dderbyn babanod neu blant bach.

Does dim mynediad o gwbl i gŵn, heblaw cŵn cymorth.

Mae tai bach ar gael yn y safle, yn cynnwys tai bach hygyrch.

Peidiwch a dod â diod alcoholig neu fwyd gyda chi, os gwelwch yn dda. Caniateir dŵr potel.

Tocynnau Storm 2

21 Mawrth - 24 March 2018

STORM.2

The Tabernacl Church

DateTimePerformancePriceAccessibilityActions
21
Dydd Mercher
March
20:00STORM.2£5.00 - 5.00Disabled Access
Sold
22
Dydd Iau
March
20:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled Access
Sold
23
Dydd Gwener
March
20:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled Access
Sold
24
Dydd Sadwrn
March
15:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled Access
Sold
24
Dydd Sadwrn
March
20:00STORM.2£7.50 - 10.00Disabled Access
Sold