Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Teithio

Bydd y lleoliad a pharcio yn cael ei nodi’n glir ar fynegbyst ar ôl i chi gyrraedd Port Talbot. Cadwch olwg am arwyddion melyn yr AA, yn arbennig felly o gyffiniau gorsaf drenau Port Talbot Parkway.

Argymhellwn eich bod yn defnyddio’r gwasanaeth trenau er mwyn teithio hwnt ac yma o’r perfformiad. Bydd y sioe yn gorffen yn brydlon ac yn caniatáu i chi ddal gwasanaethau trên tua’r gorllewin a'r dwyrain wedi’r sioe.

Ar y trên

Mae trenau yn gwasanaethu gorsaf drenau Port Talbot Parkway yn rheolaidd.

Er mwyn cynllunio eich taith, ewch i ymweld â gwasanaeth ymholiadau National Rail

Gyda char
Dim ond ar gyfer deiliaid bathodyn pobl anabl y bydd parcio yng Ngweithiau Byass.

Mae meysydd parcio eraill ar gael y tu ôl i orsaf drenau Port Talbot Parkway, a bydd mynegbyst clir atynt wedi eu darparu gan Arwyddion Ffyrdd yr AA. Bydd hebryngwyr yno hefyd wrth law yn gwisgo dillad llachar er mwyn eich cynorthwyo yn Talbot Parkway.

Mae parcio yn rhad ac am ddim ym Maes Parcio Glan y Porthladd ar ôl 6pm. Y Cod Post ar gyfer y maes parcio hwnnw yw SA13 1RU.

Ein cyngor yw eich bod yn cynllunio eich taith rhag blaen.

Ar y bws
Ewch i ymweld â Travelline Cymru ar amseroedd ac arosfeydd bysiau.