The Agency: 2019/2020

Rhagfyr 13, 2019

Ar ddydd Sadwrn y 7fed o Ragfyr cyflwynodd ein Hasiantau eu syniadau ar gyfer busnesau cymdeithasol neu brosiect i banel gwych o arbenigwyr.

Aelodau’r panel oedd:

Helen Perry – Cynhyrchydd Datblygu | BBC Writersroom
Sarah Leigh – Rheolwr Cyffredinol: Celfyddydau a Chreadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Dan De’ath – Arglwydd Faer Caerdydd
Ade Adedeji – Cyfranogwr blaenorol The Agency
Raidene Carter – Cyfarwyddwr Gweithredol y Theatr Centre

Dyma’r tri syniad gafodd eu dewis gan y Panel:

Worlds on Water
Sadia Yasmin

Dyma brofiad diwylliannol unigryw lle mae cynulleidfa yn mynd ar daith cwch i lawr afon Taf. Ceir thema ar gyfer pob taith cwch gyda dylanwadau o gymuned ddiwylliannol benodol sydd wedi gwneud Caerdydd yn gartref iddynt, o Fangladeshaidd i Indiaidd, i Somali.

 

Soldering Sisters
Nabilah Ilyas
Ibado Hussein

Prosiect i annog menywod ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg. Caiff hyn ei wneud drwy gyfres o weithdai mewn ysgolion, mentoriaeth, cysylltu sefydliadau perthnasol â menywod ifanc a bydd digwyddiad yn cysylltu busnesau, mudiadau STEM a menywod ifanc.


Baked Words
Tamanna Ali
Edil Hassan

Gan gyfuno adrodd straeon a bwyd, bydd Baked Words  yn gwneud cacennau wedi’u hysbrydoli gan Somalia sydd wedi’u lapio mewn straeon byrion. Y cynllun yw eu gwerthu mewn gwahanol leoliadau ar draws Caerdydd.

Bydd yr Asiantau yn derbyn cefnogaeth penodol am 16 wythnos yn 2020 i helpu i wireddu eu syniadau. Byddant yn ennill sgiliau rheoli prosiect a chyllidebu, ac yn dysgu am bwysigrwydd allgymorth a marchnata.

Blogiau

 • Mawrth 27, 2020
  Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
 • Mawrth 17, 2020
  Hail Cremation! – Canslo
 • Ionawr 29, 2020
  Price, Seren y Cyfryngau?
 • Rhagfyr 9, 2019
  Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
 • Rhagfyr 5, 2019
  BOD YN GYFARWYDDWR SY’N DOD I’R AMLWG AR ON BEAR RIDGE
 • Hydref 2, 2019
  Awdur Preswyl Cymru – Cwrdd â’r Awdur, Rhiannon Boyle
 • Medi 9, 2019
  Blog Cynhyrchydd sy’n dod i’r amlwg – Alice Rush
 • Awst 22, 2019
  Blog Cyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg – Lisa Diveney
 • Mehefin 24, 2019
  Dewch i gymryd rhan yn ein arolwg cynulleidfa
 • Mehefin 7, 2019
  Mae fy angerdd fel cyfarwyddwr wedi ei wreiddio yn y gwaith a wnaf gydag awduron ac actorion.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast