The Agency: 2019/2020

Rhagfyr 13, 2019

Rydym yn gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni i addasu a newid ein rhaglen 2020 yng ngoleuni COVID-19/Coronafirws. Mae NTW wedi penderfynu parhau â The Agency. Rydym yn gweithio gyda phedwar cynhyrchydd annibynnol ac 11 o bobl ifanc yn archwilio syniadau ar gyfer addasu eu dull lle y bo’n bosibl er mwyn symud ar-lein. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio am ddiweddariadau wrth i ni addasu a newid.

Ar ddydd Sadwrn y 7fed o Ragfyr cyflwynodd ein Hasiantau eu syniadau ar gyfer busnesau cymdeithasol neu brosiect i banel gwych o arbenigwyr.

Aelodau’r panel oedd:

Helen Perry – Cynhyrchydd Datblygu | BBC Writersroom
Sarah Leigh – Rheolwr Cyffredinol: Celfyddydau a Chreadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Dan De’ath – Arglwydd Faer Caerdydd
Ade Adedeji – Cyfranogwr blaenorol The Agency
Raidene Carter – Cyfarwyddwr Gweithredol y Theatr Centre

Dyma’r tri syniad gafodd eu dewis gan y Panel:

Worlds on Water
Sadia Yasmin

Dyma brofiad diwylliannol unigryw lle mae cynulleidfa yn mynd ar daith cwch i lawr afon Taf. Ceir thema ar gyfer pob taith cwch gyda dylanwadau o gymuned ddiwylliannol benodol sydd wedi gwneud Caerdydd yn gartref iddynt, o Fangladeshaidd i Indiaidd, i Somali.

 

Soldering Sisters
Nabilah Ilyas
Ibado Hussein

Prosiect i annog menywod ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg. Caiff hyn ei wneud drwy gyfres o weithdai mewn ysgolion, mentoriaeth, cysylltu sefydliadau perthnasol â menywod ifanc a bydd digwyddiad yn cysylltu busnesau, mudiadau STEM a menywod ifanc.


Baked Words
Tamanna Ali
Edil Hassan

Gan gyfuno adrodd straeon a bwyd, bydd Baked Words  yn gwneud cacennau wedi’u hysbrydoli gan Somalia sydd wedi’u lapio mewn straeon byrion. Y cynllun yw eu gwerthu mewn gwahanol leoliadau ar draws Caerdydd.

Bydd yr Asiantau yn derbyn cefnogaeth penodol am 16 wythnos yn 2020 i helpu i wireddu eu syniadau. Byddant yn ennill sgiliau rheoli prosiect a chyllidebu, ac yn dysgu am bwysigrwydd allgymorth a marchnata.

Blogiau

 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
 • Mai 15, 2020
  “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
 • Ebrill 7, 2020
  National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
 • Mawrth 27, 2020
  Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast