The Agency: 2019/2020 - National Theatre Wales

The Agency: 2019/2020

Rhagfyr 13, 2019

Rydym yn gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni i addasu a newid ein rhaglen 2020 yng ngoleuni COVID-19/Coronafirws. Mae NTW wedi penderfynu parhau â The Agency. Rydym yn gweithio gyda phedwar cynhyrchydd annibynnol ac 11 o bobl ifanc yn archwilio syniadau ar gyfer addasu eu dull lle y bo’n bosibl er mwyn symud ar-lein. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio am ddiweddariadau wrth i ni addasu a newid.

 

Ar ddydd Sadwrn y 7 o Ragfyr cyflwynodd ein Hasiantau eu syniadau ar gyfer busnesau cymdeithasol neu brosiect i banel gwych o arbenigwyr.

Aelodau’r panel oedd:

Helen Perry – Cynhyrchydd Datblygu | BBC Writersroom
Sarah Leigh – Rheolwr Cyffredinol: Celfyddydau a Chreadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Dan De’ath – Arglwydd Faer Caerdydd
Ade Adedeji – Cyfranogwr blaenorol The Agency
Raidene Carter – Cyfarwyddwr Gweithredol y Theatr Centre

 

Dyma’r tri syniad gafodd eu dewis gan y Panel:

Worlds on Water
Sadia Yasmin

Dyma brofiad diwylliannol unigryw lle mae cynulleidfa yn mynd ar daith cwch i lawr afon Taf. Ceir them ar gyfer pob taith cwch gyda dylanwadau o gymuned ddiwylliannol benodol sydd wedi gwneud Caerdydd yn gartref iddynt, o Fangladeshaidd i Indiaidd i Somali.

 

Soldering Sisters
Nabilah Ilyas & Ibado Hussein

Prosiect i annog menywod ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg. Caiff hyn ei wneud drwy gyfres o weithdai mewn ysgolion, mentoriaeth, cysylltu sefydliadau perthnasol â menywod ifanc a bydd digwyddiad yn cysylltu busnesau, mudiadau STEM a menywod ifanc.

 

Baked Words
Tamanna Ali & Edil Hassan

Gan gyfuno adrodd straeon a bwyd, bydd Baked Words  yn gwneud cacennau wedi’u hysbrydoli gan Somalia sydd wedi’u lapio mewn straeon byrion. Y cynllun yw eu gwerthu mewn gwahanol leoliadau ar draws Caerdydd.

 

Bydd yr Asiantau yn derbyn cefnogaeth penodol am 16 wythnos yn 2020 i helpu i wireddu eu syniadau. Byddant yn ennill sgiliau rheoli prosiect a chyllidebu, ac yn dysgu am bwysigrwydd allgymorth a marchnata.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast