The Agency - Cylch 2 - Gavin Porter - National Theatre Wales

The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter

Chwefror 11, 2019

Mae The Agency nawr wedi dechrau ar Gylch 2, yn dilyn gwaith NTW rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2018 gydag 20 o bobl ifanc o Butetown, Glanyrafon a Grangetown i ddatblygu syniadau ar gyfer busnesau cymdeithasol. Gwnaeth y bobl ifanc (Asiantau) gyflwyno’u syniadau i banel ym mis Rhagfyr, ac mae’r panel bellach wedi rhoi cyllideb o £2000 yr un i 3 Asiant i brofi eu syniadau ar gyfer busnes cymdeithasol.

Dros y 16 wythnos nesaf, bydd yr Asiantau yn cael cymorth gan swyddog cyswllt/rheolwr prosiect er mwyn rhoi eu syniadau am brosiect ar waith.

Y 3 syniad a ddewiswyd oedd:

Green Plug
Asiantau: Ayesha Freedman, Keo Hutchinson, Chebe Hutchinson

Mae Green Plug yn fusnes fferm hydroponig. Mae’r asiantau yn bwriadu adeiladu fferm hydroponig fydd yn tyfu letys, cêl, tomatos a chynnyrch arall yng nghanol Caerdydd. Bydd Green Plug hefyd yn datblygu prosiectau tyfu gyda grwpiau cymunedol ledled Caerdydd.

#GlistenUp
Asiant: Afifa Ilyas

Prosiect ar gyfer menywod yw #GlistenUp. Drwy sesiynau coluro, bydd Afifa yn gweithio gyda menywod, yn bennaf o’r gymuned Foslemaidd, er mwyn creu gofod diogel ar gyfer trafodaethau. O bryd i’w gilydd, bydd #GlistenUp yn gwahodd siaradwyr gwadd i arwain sgwrs ar amryw o faterion perthnasol.

Film Firm
Asiant: Shana Simon

Mae Film Firm yn brosiect sy’n anelu at lenwi’r bwlch rhwng y diwydiant ffilm yn Ne Cymru a gwneuthurwyr ffilm ifanc. Rhan o’r prosiect yw cystadleuaeth ffilm, lle gwahoddir egin wneuthurwyr ffilm i gyflwyno ffilmiau, y byddant wedi cael eu ffilmio ar ffonau symudol. Bydd Film Firm hefyd yn rhedeg sesiynau hyfforddi ac yn cynnal sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast