The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter

Chwefror 11, 2019

Mae The Agency nawr wedi dechrau ar Gylch 2, yn dilyn gwaith NTW rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2018 gydag 20 o bobl ifanc o Butetown, Glanyrafon a Grangetown i ddatblygu syniadau ar gyfer busnesau cymdeithasol. Gwnaeth y bobl ifanc (Asiantau) gyflwyno’u syniadau i banel ym mis Rhagfyr, ac mae’r panel bellach wedi rhoi cyllideb o £2000 yr un i 3 Asiant i brofi eu syniadau ar gyfer busnes cymdeithasol.

Dros y 16 wythnos nesaf, bydd yr Asiantau yn cael cymorth gan swyddog cyswllt/rheolwr prosiect er mwyn rhoi eu syniadau am brosiect ar waith.

Y 3 syniad a ddewiswyd oedd:

Green Plug
Asiantau: Ayesha Freedman, Keo Hutchinson, Chebe Hutchinson

Mae Green Plug yn fusnes fferm hydroponig. Mae’r asiantau yn bwriadu adeiladu fferm hydroponig fydd yn tyfu letys, cêl, tomatos a chynnyrch arall yng nghanol Caerdydd. Bydd Green Plug hefyd yn datblygu prosiectau tyfu gyda grwpiau cymunedol ledled Caerdydd.

#GlistenUp
Asiant: Afifa Ilyas

Prosiect ar gyfer menywod yw #GlistenUp. Drwy sesiynau coluro, bydd Afifa yn gweithio gyda menywod, yn bennaf o’r gymuned Foslemaidd, er mwyn creu gofod diogel ar gyfer trafodaethau. O bryd i’w gilydd, bydd #GlistenUp yn gwahodd siaradwyr gwadd i arwain sgwrs ar amryw o faterion perthnasol.

Film Firm
Asiant: Shana Simon

Mae Film Firm yn brosiect sy’n anelu at lenwi’r bwlch rhwng y diwydiant ffilm yn Ne Cymru a gwneuthurwyr ffilm ifanc. Rhan o’r prosiect yw cystadleuaeth ffilm, lle gwahoddir egin wneuthurwyr ffilm i gyflwyno ffilmiau, y byddant wedi cael eu ffilmio ar ffonau symudol. Bydd Film Firm hefyd yn rhedeg sesiynau hyfforddi ac yn cynnal sgyrsiau gan weithwyr proffesiynol y diwydiant.

Blogiau

 • Rhagfyr 13, 2019
  The Agency: 2019/2020
 • Rhagfyr 9, 2019
  Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
 • Rhagfyr 5, 2019
  BOD YN GYFARWYDDWR SY’N DOD I’R AMLWG AR ON BEAR RIDGE
 • Hydref 2, 2019
  Awdur Preswyl Cymru – Cwrdd â’r Awdur, Rhiannon Boyle
 • Medi 9, 2019
  Blog Cynhyrchydd sy’n dod i’r amlwg – Alice Rush
 • Awst 22, 2019
  Blog Cyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg – Lisa Diveney
 • Mehefin 24, 2019
  Dewch i gymryd rhan yn ein arolwg cynulleidfa
 • Mehefin 7, 2019
  Mae fy angerdd fel cyfarwyddwr wedi ei wreiddio yn y gwaith a wnaf gydag awduron ac actorion.
 • Chwefror 16, 2019
  Castio STORM.3
 • Chwefror 15, 2019
  Gadael Oily Cart – Francesca Pickard
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast