Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol)

Medi 7, 2020

Yr ydym yn dechrau deall nad yw ein harfordir, mewn gwirionedd, yn llinell gyfyngedig. Rydym wedi adeiladu amddiffynfeydd o bridd a charreg, ond wrth i lefelau’r môr gynyddu’n uwch a stormydd yn dwysáu, bydd yn rhaid i ni gydnabod pa mor ansefydlog yw ein tirweddau cyfarwydd a gwneud penderfyniadau anodd ynghylch a yw’n bosib parhau i amddiffyn tir yr ydym wedi’i “adennill”, a sut rydym am fyw yn ein cylch o le sy’n lleihau’n barhaus.

Rhwng 18 a 20 Awst, cerddais lwybr yr arfordir posibl yn y dyfodol rhwng Cas-gwent a Chasnewydd, yn seiliedig ar ragfynegiadau cynnydd yn lefel y môr ar gyfer y dyfodol agos, ac yn ystyried topograffeg y tir a disgwyliad oes yr amddiffynfeydd y môr. Nid wyf yn awgrymu y bydd yr ardal hon yn sicr o dan ddŵr yn y dyfodol (mae’r rhagfynegiadau’n gymhleth iawn), ond bod y lleoedd hyn yn ansefydlog; mae eu bodolaeth yn dibynnu ar gynnal a gwella amddiffynfeydd y môr.

Dechreuais lle mae ein llwybr arfordir presennol hefyd yn dechrau, a lle treuliais lawer o’m plentyndod, yng ngheg aber mwdlyd Gwy/Hafren gyda’i lanw enfawr ac anfaddeuol. Mae’r llwybr yn mynd heibio’n sylweddol i’r tir ar adegau, a cheisiais ddychmygu sut beth fyddai pe bai llifogydd llanw’n cwmpasu’r tir i’r chwith yn rheolaidd, ac i gofnodi’r lleoedd a basiwyd, a rhai o’r lleoedd rhwng arfordiroedd y presennol ac arfordiroedd y dyfodol. Mae’r llinell a gerddwyd hefyd yn digwydd bod fwy neu lai yn draethlin y cyfnod rhynglewlifol, 120,000 o flynyddoedd yn ôl, a thrwy gydol y daith, clywais lawer o straeon am ddŵr yn gorchuddio’r tiroedd hyn yn y gorffennol pell a mwy diweddar.

Mae’r gwaith sy’n dilyn yn gipolwg ar brofiad y daith gerdded a’r sgyrsiau a ddigwyddodd ar hyd y ffordd, yn ogystal â rhai syniadau am yr hyn a allai ddigwydd nesaf.

Mae’r prosiect hwn yn ceisio hyrwyddo sgwrs a thosturi. Nid oes ganddo’r atebion, ond yn hytrach mae’n gwahodd cwestiynau: pa siâp ydych chi am i’r dyfodol fod, a sut y byddwn yn addasu?

Alison Neighbour

Cliciwch yma i ddarllen Dyddiadur Taith Gerdded y Llwybr Arfordirol (Y Dyfodol), e-gylchgrawn a grëwyd gan Alison yn ystod ei thaith gerdded.

Cyfnod Preswyl ar Leoliad NTW yw Y Llwybr Arfordirol (Y Dyfodol). Cliciwch yma i gael gwybod rhagor.

Blogiau

 • Awst 13, 2020
  Rhannu Cyfrif Zoom
 • Awst 13, 2020
  Solidering Sisters
 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
 • Gorffennaf 30, 2020
  Mae fy mhrofiad gyda National Theatre Wales wedi bod yn ysbrydoledig.
 • Gorffennaf 24, 2020
  “Peidiwch â phoeni, os aethoch chi ar goll neu os wnaethoch golli pethau – fe maen nhw’n dweud does dim ffyrdd yn yr awyr.”
 • Gorffennaf 21, 2020
  “Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.”
 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast