Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol) - National Theatre Wales

Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol)

Medi 7, 2020

Yr ydym yn dechrau deall nad yw ein harfordir, mewn gwirionedd, yn llinell gyfyngedig. Rydym wedi adeiladu amddiffynfeydd o bridd a charreg, ond wrth i lefelau’r môr gynyddu’n uwch a stormydd yn dwysáu, bydd yn rhaid i ni gydnabod pa mor ansefydlog yw ein tirweddau cyfarwydd a gwneud penderfyniadau anodd ynghylch a yw’n bosib parhau i amddiffyn tir yr ydym wedi’i “adennill”, a sut rydym am fyw yn ein cylch o le sy’n lleihau’n barhaus.

Rhwng 18 a 20 Awst, cerddais lwybr yr arfordir posibl yn y dyfodol rhwng Cas-gwent a Chasnewydd, yn seiliedig ar ragfynegiadau cynnydd yn lefel y môr ar gyfer y dyfodol agos, ac yn ystyried topograffeg y tir a disgwyliad oes yr amddiffynfeydd y môr. Nid wyf yn awgrymu y bydd yr ardal hon yn sicr o dan ddŵr yn y dyfodol (mae’r rhagfynegiadau’n gymhleth iawn), ond bod y lleoedd hyn yn ansefydlog; mae eu bodolaeth yn dibynnu ar gynnal a gwella amddiffynfeydd y môr.

Dechreuais lle mae ein llwybr arfordir presennol hefyd yn dechrau, a lle treuliais lawer o’m plentyndod, yng ngheg aber mwdlyd Gwy/Hafren gyda’i lanw enfawr ac anfaddeuol. Mae’r llwybr yn mynd heibio’n sylweddol i’r tir ar adegau, a cheisiais ddychmygu sut beth fyddai pe bai llifogydd llanw’n cwmpasu’r tir i’r chwith yn rheolaidd, ac i gofnodi’r lleoedd a basiwyd, a rhai o’r lleoedd rhwng arfordiroedd y presennol ac arfordiroedd y dyfodol. Mae’r llinell a gerddwyd hefyd yn digwydd bod fwy neu lai yn draethlin y cyfnod rhynglewlifol, 120,000 o flynyddoedd yn ôl, a thrwy gydol y daith, clywais lawer o straeon am ddŵr yn gorchuddio’r tiroedd hyn yn y gorffennol pell a mwy diweddar.

Mae’r gwaith sy’n dilyn yn gipolwg ar brofiad y daith gerdded a’r sgyrsiau a ddigwyddodd ar hyd y ffordd, yn ogystal â rhai syniadau am yr hyn a allai ddigwydd nesaf.

Mae’r prosiect hwn yn ceisio hyrwyddo sgwrs a thosturi. Nid oes ganddo’r atebion, ond yn hytrach mae’n gwahodd cwestiynau: pa siâp ydych chi am i’r dyfodol fod, a sut y byddwn yn addasu?

Alison Neighbour

Cliciwch yma i ddarllen Dyddiadur Taith Gerdded y Llwybr Arfordirol (Y Dyfodol), e-gylchgrawn a grëwyd gan Alison yn ystod ei thaith gerdded.

Cyfnod Preswyl ar Leoliad NTW yw Y Llwybr Arfordirol (Y Dyfodol). Cliciwch yma i gael gwybod rhagor.

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast