NEIDIO I MEWN I FY ARFER FY HUN AM BYTHEFNOS

Chwefror 23, 2018

Roedd fy nghyswllt cyntaf gyda National Theatre Wales fel artist yn cynnwys neidio i mewn i fy arfer fy hun am bythefnos, wrth archwilio caer oedd yn glynu at glogwyni Penfro. Ar y pryd, ychydig iawn o syniad oedd gen i am y math o theatr roedd gen i ddiddordeb yn ei gwneud, a dim syniad o gwbl y byddwn i’n dychwelyd i Gymru i’w gwneud hi. Yr hyn a ddilynodd oedd pythefnos o wneud gwaith newydd bob dydd a’i ddangos bob nos, gan herio fy safbwyntiau ar berfformio a chreu cydweithrediadau newydd sydd wedi para hyd heddiw.

Daeth syniad o’n hamser yn Summercamp, a chafodd ei gefnogi gan gyllid pellach gan WalesLab. Gwnaeth hyn ein galluogi i deithio’r DU yn siarad â gofodwyr a seryddwyr, cyn dychwelyd i leoliad anghysbell yng Nghanolbarth Cymru i greu rhywfaint o theatr. Roedd y profiad cynnar hwn o sut i ymchwilio a datblygu syniad o’r dechrau i’r perfformiad yn amhrisiadwy i fy natblygiad fel Cyfarwyddwr a Gwneuthurwr Theatr.

Yn ogystal â gwneud fy ngwaith fy hun, yn fwy diweddar rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i chwarae rhan yn nau o gynyrchiadau graddfa fawr anodweddiadol NTW. Yn gyntaf y gwaith safle-benodol, theatr-ddawns epig hanesyddol, {150}, ac yna y gwaith hynod uchelgeisiol Dahlaidd oedd yn cwmpasu Caerdydd gyfan, sef City of the Unexpected. Roedd yr olaf yn ddi-os yn un o’r profiadau mwyaf arswydus a boddhaus yn fy ngyrfa hyd yn hyn. Gwnaeth fy amser ar City of the Unexpected fy herio i ddatblygu sgiliau nad ydynt yn berthnasol wrth weithio ar gynhyrchiad ar raddfa lai (neu raddfa arferol mewn gwirionedd). Mae’r cyfleoedd hyn yn brin fel Cyfarwyddwr ifanc, a byddai wedi bod yn amhosibl i mi fod yn rhan o’r naill gynhyrchiad pe byddai’r swyddi hyn wedi bod yn ddi-dâl. Ar ben hynny, os yw’r celfyddydau o ddifrif am feithrin talent waeth beth yw’r cefndir cymdeithasol, yna mae’n hanfodol bod pobl yn cael eu talu am y gwaith y maent yn ei wneud.

Mae fy mhrofiad yn gweithio gyda National Theatre Wales hyd yma wedi bod yn werth chweil ac yn hollol unigryw; rwy’n edrych ymlaen at y cyfle nesaf i weithio gyda’n gilydd, ac i synnu pobl sy’n mynd heibio gyda rhaeadr o ffrwythau sy’n arnofio.

Jac Ifan Moore
Cyfarwyddwr a Gwneuthurwr Theatr

 

Blogiau

 • Chwefror 16, 2019
  Castio STORM.3
 • Chwefror 15, 2019
  Gadael Oily Cart – Francesca Pickard
 • Chwefror 11, 2019
  The Agency – Cylch 2 – Gavin Porter
 • Rhagfyr 5, 2018
  The Agency – Y Diweddaraf – Gavin Porter
 • Tachwedd 14, 2018
  Year One in Pembrokeshire – Robbie Price
 • Tachwedd 14, 2018
  Year One in Wrexham – Lizzie Glazier
 • Tachwedd 12, 2018
  Neges gan gadeirydd bwrdd National Theatre Wales, Clive Jones
 • Tachwedd 9, 2018
  TEAM ledled Cymru a Cip olwg yn ôl dros Gwyl NHS70
 • Hydref 19, 2018
  Ychydig o feddyliau a myfyrdodau
 • Mehefin 25, 2018
  Dewch am sgwrs!
Font Resize
Contrast