Opsiynau Hygyrchedd

Defnyddiwch yr opsiynau isod i osod ymddangosiad y wefan hon er mwyn i chi ei ddarllen yn haws

Maint Testun Dewiswch eich maint testun ffafrir o'r opsiynau isod

  • A
  • A
  • A

Lliwiau Dewiswch eich lliw gwefan ffafrir o'r opsiynau isod

Languages

National Theatre Wales

Tymor 2018 NTW

Mi fydd tymor 2018 National Theatre Wales yn gyfres o waith, wedi’u perfformio ledled Cymru ar arlein, ar thema Pobl a Llefydd. Dyma fydd rhaglen lawn gyntaf y Cyfarwyddwr Artistig Kully Thiarai i’r cwmni.

Cliciwch ar y linciau isod i ddarganfod mwy am bod cynhyrchiad. Meddai Kully: “Rydym yn gwahodd cynulleidfaoedd i ymuno â ni mewn lleoliadau ar draws Cymru a threulio ennyd yn cerdded yn esgidiau pobl eraill, boed yn fenywod o Dde Asia neu'n fudwyr o bob cwr o'r byd, staff neu gleifion y GIG o’r gorffennol a'r presennol.

"Bydd y cynyrchiadau hyn yn arbrofol, yn wleidyddol, yn amrywiol ac yn bryfoclyd. Bydd pob un ohonynt yn archwilio'r cyflwr dynol, pa effaith y mae lleoedd yn ei chael ar ein hunaniaeth, a'n hargraffiadau o hunaniaethau eraill. Ymunwch â ni y flwyddyn nesaf ar gyfer y tymor newydd cyffrous hwn o waith, a gweld Cymru, y byd a'i bobl trwy lygaid ffres."

Wedi ein hysbrydoli gan y thema o Bobl a Llefydd, rydym wedi comisiynu cyfres o bortreadau gan y ffotograffydd Dan Green i ddarlunio’r tymor. Mae manylion pwy ‘di pwy a lle ar waelod tudalen pob sioe.

Mae ein tymor 2018 yn cynnwys:
Storm.1: Nothing Remains the Same
 
Delwedd: Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, yn Ninbych-y-pysgod
Credyd: Dan Green / National Theatre Wales