Kidstown

Gêm yw hon. Dewch i chwarae.

Mae Kidstown fel y syrcas yn dod i’r dref yn ystod y gwyliau haf. Y syniad yw y bydd yn ardal ar gyfer plant yn unig i blant chwarae ynddi. Ar raddfa fawr. Hyd yma rydym yn gwybod y caiff ei chynnal y tu allan. Mewn man gwryd. Ni all rieni gael mynediad. O amgylch Kidstown bydd deunyddiau ar gyfer adeiladu, chwarae a gwisgo a bydd oedolion medrus a’u hunig swyddogaeth yw helpu’r plant i wireddu eu dychymyg. Bydd pobl ifanc yn eu harddegau a all groesi’r ffin i Kidstown a rhwystro oedolion rhag cael mynediad, helpu plant mewn trafferthion, a chynorthwyo’r arbenigwyr ar yr ymylon.

Byddwn yn cyfweld plant ynglŷn â Kidstown, beth ydyw, pwy ydynt, a beth sy’n digwydd yno. Bydd yn aros ac yn esblygu dros gyfnod o wythnos, ac ar ddiwedd yr wythnos bydd parti mawr i bawb. Yn ystod y nos, mae Kidstown yn diflannu.

Y 3 blynedd nesaf…

Gosodwyd sylfeini Kidstown gennym yn y Drenewydd ym mis Awst 2022. Dros bythefnos, helpodd artistiaid lleol a’r gymuned ni i lunio prototeip o’r syniad.

Yn 2023, byddwn yn dychwelyd i’r Drenewydd, a thair tref arall ar draws Cymru, gyda’r profiad sydd wedi’i wireddu’n llawn.

Mae hyn oll yn adeiladu at 2024, pan fyddwn yn creu sioe epig ar sail ein holl gyfweliadau gyda thrigolion ifanc Kidstown, a’r straeon sydd ganddynt i’w hadrodd.

Cwrdd â'r creaduriaid

Mae Kidstown yn brosiect rydym wedi ei greu gyda Nigel Barrett a Louise Mari.

Os nad ydych yn adnabod Nigel a Louise, maent yn creu “wild, bold, visual performances for people who don’t really like theatre and unusual theatrical experiences for those who do”.

Mae eu gwaith diweddar yn cynnwys Dog Ballet (sy’n cynnwys cŵn) a Party Skills for the End of the World.

Gallwch ddysgu mwy amdanynt yma.