Ymgynghoriad: Artistiaid, cynulleidfaoedd a gofodau digidol - National Theatre Wales

Ymgynghoriad: Artistiaid, cynulleidfaoedd a gofodau digidol

Ymgynghoriad: Artistiaid, cynulleidfaoedd a gofodau digidol

Ganed Cymuned NTW gyda National Theatre Wales. Aeth ar-lein fel gofod digidol arloesol, bywiog lle gallai pobl gysylltu – roeddem yn meddwl amdano fel ein dull digidol cyfatebol o leoliad. Gallai gwneuthurwyr theatr, artistiaid, cynulleidfaoedd, actifyddion, TEAM ac aelodau o’r gymuned – unrhyw un oedd eisiau bod yno – ymuno, rhannu a thrafod syniadau, gofyn cwestiynau a chyngor neu siarad am eu gwaith. Yn y blynyddoedd diwethaf, wrth i oes y cyfryngau cymdeithasol gydio yn y ffordd yr ydym yn rhannu a chyfathrebu ar-lein, rydym wedi gweld y defnydd o’r wefan yn symleiddio ychydig. Y dyddiau hyn mae’n tueddu i weithredu fel hysbysfwrdd ar-lein sydd ynghlwm wrth ein gwefan, gan barhau i gynnig y cyfle i unrhyw un greu proffil a phostio eu gwybodaeth. Dal yn ddefnyddiol; ond hoffem ei defnyddio ychydig yn fwy.

Rydyn ni i gyd yn gwybod am y camau enfawr y mae gofodau a llwyfannau digidol wedi’u gwneud ers i Gymuned NTW sefydlu a dechrau gweithredu. Heb sôn am y newid enfawr yn y ffordd y mae cynulleidfaoedd yn ymgysylltu â gwaith ac anghenion artistiaid a gwneuthurwyr theatr o ganlyniad. Er mwyn deall hyn yn well rydym yn gwahodd gwneuthurwyr theatr i ymuno â ni ar gyfer cyfres o ymgynghoriadau ledled Cymru, ac ar-lein i siarad am ddyfodol cysylltiad digidol rhwng artistiaid, cynulleidfaoedd a chymunedau.

Rydyn ni’n dysgu’n barhaus o effeithiau’r pandemig. Gwyddom fod angen i ni gryfhau gwytnwch a gallu’r gymuned gwneud theatr llawrydd yng Nghymru, i wrthsefyll yr hyn sy’n ein hwynebu yn y dyfodol. Mae hyn wrth wraidd yr ymgynghoriad hwn – cyfle i ni archwilio sut y gallai llwyfannau, offer a sgiliau digidol gryfhau’r berthynas uniongyrchol rhwng artistiaid llawrydd a’u cynulleidfaoedd, a chaniatáu inni gynnal y cysylltiadau hyn ar yr adegau y mae eu hangen fwyaf arnom.

Bydd yr ymgynghoriadau hyn yn cael eu harwain gan ein Cydymaith Creadigol Rahim El Habachi a’n Cynhyrchydd Datblygiad Creadigol Alice Rush. Mae dyddiadau’r ymgynghoriadau fel a ganlyn:

Dydd Llun 17 Hyd – Abertawe
Dydd Maw 18 Hyd – Aberdaugleddau
Dydd Iau 20 Hyd – Ar-lein
Dydd Gwe 21 Hyd – Caerdydd
Dydd Maw 25 Hyd – Bangor
Dydd Mer 26 Hyd – Wrecsam
Iau 27 Hyd – Aberystwyth
Dydd Llun 31 Hyd – Ar-lein

Mae gennym 10 lle ar gyfer pob ymgynghoriad, a bydd pob artist yn derbyn ffi o £120 am eu hamser.

Rydym am gynnal trafodaethau gyda gwneuthurwyr theatr sydd ag amrywiaeth o brofiadau byw, ac sydd â diddordeb arbennig mewn clywed gan y rhai o’r Mwyafrif Byd-eang a’r rhai sy’n nodi eu bod yn f/Byddar a/neu’n anabl.

Diddordeb mewn ymuno â ni?

E-bostiwch alicerush@nationaltheatrewales.org erbyn 12pm ddydd Mercher 5 Hydref gydag ychydig frawddegau amdanoch chi’ch hun a’r hyn rydych chi’n ei wneud, ac atebion i’r cwestiynau canlynol. Gallwch ymateb mewn unrhyw ffurf sy’n addas i chi, boed yn ysgrifenedig, fideo, sain ac ati.

  1. Ydych chi erioed wedi defnyddio tudalennau Cymunedol NTW o’r blaen? Os felly, ar gyfer beth wnaethoch chi eu defnyddio yn bennaf?
  2. Ydych chi’n defnyddio unrhyw lwyfannau digidol eraill ar gyfer eich gwaith, neu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sector theatr yng Nghymru? Os felly, pa rai?

Mae’r gyfres ymgynghori hon yn bosibl gyda chefnogaeth hael sefydliad Esmee Fairbairn.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon