Yn cyflwyno Sita Thomas, Cyd-grëwr newydd Go Tell The Bees - National Theatre Wales

Yn cyflwyno Sita Thomas, Cyd-grëwr newydd Go Tell The Bees

Ionawr 20, 2021

Cefais fy ngeni a’m magu yn Sir Benfro ac es i Ysgol Greenhill. Roeddwn bob amser yn angerddol am y theatr, celfyddydau a chreadigrwydd, ac mae gen i gof byw pan oeddwn yn fy arddegau yn mynd i gynhyrchiad yng Nghastell Caeriw a oedd mor atmosfferig a hudol, fe gipiodd fy nychymyg yn llwyr. 

Rwyf wedi gweithio ers blynyddoedd bellach fel gwneuthurwr theatr a ffilm, a chyflwynydd teledu, yn Llundain yn bennaf er imi ddod yn ôl i Gaerdydd i fod yn rhan o Sisters gyda National Theatre Wales a archwiliodd yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn fenyw o Dde Asia heddiw. Roeddwn i wrth fy modd â’r profiad hwn ac arweiniodd at i mi wneud cais llwyddiannus am Gyfnod Preswyl ar Leoliad gyda NTW yn 2018-2019. Creais brosiect o’r enw Queer Tales, a gweithiais gyda phobl sy’n nodi eu bod yn LGBT+ yn Sir Benfro a rannodd eu straeon mewn proses gair am air. Fe wnes i weithio gyda chyfansoddwr o Ddinbych-y-pysgod, Phoebe Osborne, a chreu sgript a sgôr ar gyfer darn y gobeithiaf y byddwn yn ei deithio pan fydd yn ddiogel gwneud hynny eto. 

Mae’r holl brofiad byw hwn a fy angerdd am greu gwaith sy’n  safle-benodol, wedi’i gyd-greu ac sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol yn golygu bod Go Tell The Bees yn brosiect delfrydol i fod yn gweithio arno. Rwy’n llawn chwilfrydedd i ail-ymweld â’n hanes; rwy’n cofio trychineb y Sea Empress a ddigwyddodd 25 mlynedd yn ôl a phobl yn dod at ei gilydd ar y traeth i glirio’r gollyngiad olew enfawr hwn. Yr hyn a ddigwyddodd i’r adar sy’n glynu yn fy meddwl, eu hadenydd pluog wedi’u gludo gyda’i gilydd gan y slwtsh du trwchus, a phobl leol yn ymuno mewn ymgyrch i’w hachub. Y math hwn o ysbryd y mae angen i ni ei harneisio nawr mewn perthynas â’r argyfwng hinsawdd sydd ar ddod. Rwy’n edrych ymlaen at gydblethu deunydd cyfweld gair am air i ffurfio sgript, a gweithio gyda’r cyd-grewyr gwych i gyfarwyddo darn sy’n ymgorffori cerddoriaeth, symud, barddoniaeth, ffilm, tân a dylunio epig, ar y traeth, yn y castell ac ar draws pentref Maenorbŷr. Alla i ddim aros i ddechrau creu!

Blogiau

 • Mehefin 17, 2022
  Revisiting Dylan Thomas Day 2022
 • Mehefin 10, 2022
  Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel Doula Marwolaeth
 • Mehefin 10, 2022
  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau
 • Mai 25, 2022
  Gadewch i ni siarad am farwolaeth
 • Tachwedd 12, 2021
  Sgons hanner nos
 • Hydref 22, 2021
  “A blank canvas for you to play with”
 • Medi 2, 2021
  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu
 • Medi 2, 2021
  Stori helyntus Go Tell the Bees
 • Medi 2, 2021
  Mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees
 • Awst 26, 2021
  Springboard: Cyflwyno Idrissa Camara
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon