Amdanom Ni

National Theatre Wales has been making English-language productions in locations all over Wales, the UK, internationally and online since March 2010.
Am wybod pwy yw pwy yn NTW? Dyma lle gallwch gael gwybod
Eisteddwch i lawr a darganfod mwy am aelodau ein Bwrdd.
O bryd i’w gilydd, mae National Theatre Wales yn datblygu perthnasoedd agos iawn ag unigolion allweddol. Y rhain yw ein Hartistiaid Cyswllt.
Mae ein hymrwymiad i Gymru yn ymestyn y tu hwn i’w lleoliadau, ei chymunedau a’i thalent, at ei dyfodol. Mae pob penderfyniad a wnawn, boed yn rhaglennu, cynhyrchu, cyfathrebu neu weinyddu, yn destun prawf cynaliadwyedd trylwyr.
Mae'r dogfennau polisi, y cynlluniau a'r gweithdrefnau yn yr adran hon yn nodi'r uchelgais hwnnw yn fwy manwl:
Yn NTW, rydym bob amser yn agored i bartneriaethau newydd, felly os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio, creu neu gydweithio â ni yn genedlaethol, yn rhyngwladol neu’n ddigidol, dewch i mewn.
Hoffi'r syniad o ymuno â'r tîm yn NTW? Gwych. Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda phobl newydd a dyma lle y byddwn yn rhoi ein holl gyfleoedd cyfredol. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r rhain ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast