Ymuno â'n Bwrdd - National Theatre Wales

Ymuno â’n Bwrdd

Ymuno â’n Bwrdd

Rydym yn chwilio am dri Ymddiriedolwr. Rydym yn archwilio ffyrdd newydd o adeiladu hunaniaeth â ffocws newydd fel gwneuthurwyr newid trwy ein gwaith; byddem wrth ein bodd pe gallech ymuno â ni a helpu i lywio’r llwybr a gymerwn.

A oes gennych ddiddordeb mewn sbarduno newid cadarnhaol ac agor meddyliau, ar draws ein cenedl a thu hwnt?

Ydych chi’n angerddol am – rhannu straeon, gwneud cysylltiadau, a dechrau sgyrsiau?

Nid oes angen i chi fod wedi bod yn Ymddiriedolwr o’r blaen, na hyd yn oed â phrofiad o theatr neu’r celfyddydau. Byddem wir yn gwerthfawrogi eich profiad byw o rywle arall.

Cyflog: Swydd wirfoddol
Cyfnod: Penodiad 3 blynedd gyda’r posibilrwydd o ailbenodi am 3 blynedd
Dyddiad cau: 5pm ddydd Gwener 10 Mehefin
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 27 Mehefin

Os oes gennych ddiddordeb yn y manteision – i chi ac i eraill – o ymuno ag un o gwmnïau celfyddydau cenedlaethol Cymru, darganfyddwch fwy.

Anfonwch eich llythyr eglurhaol neu fideo atom gyda ffurflen gais a’ch CV i work@nationaltheatrewales.org. Hefyd cwblhewch ein ffurflen monitro Cyfle Cyfartal.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast