Gweithio Gyda NTW - National Theatre Wales

Gweithio Gyda NTW

Dyma drosolwg cyflym o rai o’r ffyrdd sydd eisoes yn bodoli y gallwch chi weithio a chysylltu â National Theatre Wales. Fodd bynnag, nid ydym yn teimlo bod un ateb yn addas i bawb o ran unrhyw agwedd ar ein gwaith ac rydym yn credu bod popeth yn dechrau gyda sgwrs, felly os oes gennych rywbeth mwy pwrpasol mewn golwg, yna rhowch wybod i ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod. 

Mae Swyddi a Chyfleoedd wedi’u rhestru. 

Os hoffech chi ddarganfod ffyrdd arall o weithio gyda ni, cysylltwch â Hannah John ar hannahjohn@nationaltheatrewales.org os gwelwch yn dda.

Datblygiad Creadigol NTW

Mae fframwaith NTW yn datblygu talent greadigol ar draws ffurfiau celf, ac ar draws y wlad. Mae’n fodel blaenllaw ar gyfer cefnogi a datblygu artistiaid a gwaith newydd er mwyn ehangu a galluogi sector celfyddydau annibynnol mwy dynamig ac uchelgeisiol. Gan annog artistiaid i weithio mewn ffyrdd mwy cydweithredol, i gymryd risgiau mwy a bod yn fwy dewr yn eu dyheadau artistig, mae’r rhaglen hefyd yn galluogi cyfleoedd rhyngwladol a chyfnewid, gan amlygu proffil artistiaid Cymreig a’u hamlygu i arfer rhyngwladol arloesol.

Cydweithredu NTW a TEAM Rhyngwladol

TEAM yw model arloesol ymgysylltu NTW. Mae’n rhwydwaith byd-eang ac amrywiol o bobl sy’n cydweithio â’r cwmni, yn creu gwaith yn eu cymunedau, yn rhoi adborth am waith NTW ac yn llywio ei holl benderfyniadau. Mae’n sbardun ar gyfer newid, gan adeiladu perthynas hirdymor gyda ffocws ar rymuso, arweinyddiaeth a gweithrediad creadigol. Mae TEAM Rhyngwladol yn annog cyfnewid a hyrwyddo rhwydweithiau tramor a arweinir gan gyfranogwyr, sy’n cymhwyso ysbryd a methodolegau TEAM i ddysgu a rennir ac arfer gorau rhwng gwledydd.

NTW Rhyngwladol

Rydym yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i ymestyn ein cyrhaeddiad rhyngwladol ym mhob un o’r meysydd hyn; teithio ein gwaith, ymgymryd â chomisiynau newydd, datblygu artistiaid a chomisiynu cwmnïau rhyngwladol ein hunain. Rydym hefyd yn teithio ledled y byd, gan rannu modelau gyda chwmnïau ac asiantaethau eraill sydd â diddordeb, fel ninnau, mewn theatr sy’n gweithio mewn ffyrdd newydd gydag artistiaid, lleoedd a phobl.

Os oes gennych ddiddordeb yn NTW a’i waith, hoffem glywed gennych. Cysylltwch â: Lisa Maguire, Cynhyrchydd Gweithredol (Cyfnod Mamolaeth) +44 (0) 29 2035 3074   lisamaguire@nationaltheatrewales.org

Cysylltwch â ni nawr
A oes gennych gwestiwn, syniad neu gynnig? Anfonwch neges atom drwy’r ffurflen a bydden yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Cyfleoedd Diweddaraf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast