NI YW NATIONAL THEATRE WALES

Rydym yn gweithredu o ganolfan fach yng nghanol dinas Caerdydd, ond cenedl Cymru yw ein llwyfan, â’i straeon arbennig a’i chyfoeth o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

Mae ein cynulleidfaoedd wedi ein dilyn ni a Michael Sheen fel disgyblion o gwmpas ei dref enedigol, Port Talbot, i wylio The Passion, gan ddychwelyd i’r dref yn 2017 ar gyfer We’re  Still Here; cynhyrchiad newydd yn mynd i’r afael â’r argyfwng dur byd-eang. Maent wedi ymuno â Neon Neon (Gruff Rhys & Boom Bip) yng Nghaerdydd, gan ddysgu stori anghyffredin y cyhoeddwr Eidalaidd Giangiacomo Feltrinelli, yn Praxis Makes Perfect. Dringodd cannoedd lethrau’r Wyddfa i glywed cerddi gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke a gweld yn uniongyrchol y casglu defaid blynyddol, yn The Gathering/Yr Helfa. Gwelodd llawer berfformiad marathon dros nos o Iliad yn Llanelli. Gwisgodd eraill esgidiau mawr i brofi Mametz, a ysgrifennwyd gan y bardd Owen Sheers a’i lwyfannu ar dir fferm ger Brynbuga, a oedd yn cynnig cipolwg dychrynllyd ar fywyd a marwolaeth mewn ffos yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd dros 140,000 yng Nghaerdydd i weld Roald Dahl’s City of the Unexpected; digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed Cymru, a gynhaliwyd i goffáu canmlwyddiant yr awdur ar strydoedd ei dref enedigol. Ac ymunodd miloedd â ni ar-lein ar gyfer The Radicalisation of Bradley Manning arobryn Tim Price: gan ddysgu am laslanc yn Sir Benfro a dyfodd i fod yn un o ffigurau gwleidyddol mwyaf dylanwadol a chynhennus y byd, tra’n sgwrsio ag aelodau eraill o’r gynulleidfa mewn dros 50 o wledydd ledled y byd.

Dyma rai o’r 80+ o gynyrchiadau yr ydym wedi’u llwyfannu ar drenau, meysydd hyfforddi milwrol, traethau a mynyddoedd, mewn warysau, clybiau nos, ysgolion criced, pebyll, neuaddau pentref, ysgolion, awyrendai a llyfrgelloedd, ar draws trefi fel Abermaw, Talacharn, Y Rhyl ac Aberystwyth, ar-lein ac mewn appiau, ac mewn dinasoedd o Abertawe i Tokyo.

Ond dim ond rhan o’n gwaith yw’r cynyrchiadau a wnawn. Edrychwch ar ein gwefan i ddarllen mwy am ein gwaith a sut y gallech gymryd rhan – fel artist, aelod angerddol o’ch cymuned eich hun, rhan o’n tîm neu fel aelod o’r gynulleidfa…

Partneriaid

              

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast