NI YW NATIONAL THEATRE WALES

Rydym yn gweithredu o ganolfan fach yng nghanol dinas Caerdydd, ond cenedl Cymru yw ein llwyfan, â’i straeon arbennig a’i chyfoeth o dalent yn ysbrydoliaeth i ni.

Mae ein cynulleidfaoedd wedi ein dilyn ni a Michael Sheen fel disgyblion o gwmpas ei dref enedigol, Port Talbot, i wylio The Passion, gan ddychwelyd i’r dref yn 2017 ar gyfer We’re  Still Here; cynhyrchiad newydd yn mynd i’r afael â’r argyfwng dur byd-eang. Maent wedi ymuno â Neon Neon (Gruff Rhys & Boom Bip) yng Nghaerdydd, gan ddysgu stori anghyffredin y cyhoeddwr Eidalaidd Giangiacomo Feltrinelli, yn Praxis Makes Perfect. Dringodd cannoedd lethrau’r Wyddfa i glywed cerddi gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke a gweld yn uniongyrchol y casglu defaid blynyddol, yn The Gathering/Yr Helfa. Gwelodd llawer berfformiad marathon dros nos o Iliad yn Llanelli. Gwisgodd eraill esgidiau mawr i brofi Mametz, a ysgrifennwyd gan y bardd Owen Sheers a’i lwyfannu ar dir fferm ger Brynbuga, a oedd yn cynnig cipolwg dychrynllyd ar fywyd a marwolaeth mewn ffos yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd dros 140,000 yng Nghaerdydd i weld Roald Dahl’s City of the Unexpected; digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed Cymru, a gynhaliwyd i goffáu canmlwyddiant yr awdur ar strydoedd ei dref enedigol. Ac ymunodd miloedd â ni ar-lein ar gyfer The Radicalisation of Bradley Manning arobryn Tim Price: gan ddysgu am laslanc yn Sir Benfro a dyfodd i fod yn un o ffigurau gwleidyddol mwyaf dylanwadol a chynhennus y byd, tra’n sgwrsio ag aelodau eraill o’r gynulleidfa mewn dros 50 o wledydd ledled y byd.

Dyma rai o’r 50+ o gynyrchiadau yr ydym wedi’u llwyfannu ar drenau, meysydd hyfforddi milwrol, traethau a mynyddoedd, mewn warysau, clybiau nos, ysgolion criced, pebyll, neuaddau pentref, ysgolion, awyrendai a llyfrgelloedd, ar draws trefi fel Abermaw, Talacharn, Y Rhyl ac Aberystwyth, ar-lein ac mewn appiau, ac mewn dinasoedd o Abertawe i Tokyo.

Ond dim ond rhan o’n gwaith yw’r cynyrchiadau a wnawn. Edrychwch ar ein gwefan i ddarllen mwy am ein gwaith a sut y gallech gymryd rhan – fel artist, aelod angerddol o’ch cymuned eich hun, rhan o’n tîm neu fel aelod o’r gynulleidfa…

RHYNGWLADOL

Mae National Theatre Wales yn adlewyrchu diwylliannau ac ieithoedd niferus y Gymru gyfoes, ond rydym hefyd yn rhyngwladol ein hagwedd ac yn cydweithio ag ystod eang o artistiaid a chwmnïau ledled y byd.

Mae enghreifftiau cyfredol a blaenorol o’n gwaith rhyngwladol yn cynnwys:

Sisters – cydweithrediad newydd a chyfoes sydd ar waith a luniwyd ar y cyd â Junoon Theatre o Mumbai a’i ddychmygu gan grŵp o artistiaid benywaidd o ddiaspora de Asia, am gyfoeth, cymhlethdod ac amrywiaeth bod yn fenyw de Asiaidd heddiw.

English – cynhyrchiad newydd, ymdrochol yn cynnwys un perfformiwr, wedi’i ddyfeisio gyda Quarantine. Wedi’i ysbrydoli gan theatrigrwydd gwersi ESOL (Siaradwyr Saesneg Ieithoedd eraill), ac o sgyrsiau gydag ymfudwyr sydd wedi dysgu neu sy’n dysgu Saesneg, mae English yn rhoi cynulleidfaoedd yng nghanol yr ystafell ddosbarth, ac yn archwilio’r berthynas wleidyddol a phersonol gymhleth rhwng iaith a hunaniaeth.

Praxis Makes Perfect – yn gydweithrediad gyda Gruff Rhys / Neon Neon, cafodd y stori wyllt hon am gomiwnyddiaeth a dirgelwch yn yr 20fed ganrif ei pherfformio mewn lleoliad theatr-warws-gig, fel rhan o ŵyl Foreign Affairs Berlin yn y Clwb Nos enwog Berghain (2014).

The Opportunity of Efficiency – drama sy’n ymateb i’r argyfwng pŵer niwclear yn Japan. Fe’i comisiynwyd gan NTW gan The New National Theatre yn Tokyo, ei hysgrifennu gan y dramodydd Cymreig Alan Harris a’i chyfarwyddo gan John E McGrath. Fe’i perfformiwyd am y tro cyntaf fel cyfieithiad Japaneaidd yn Tokyo, yn 2013. Ochr yn ochr â’r cynhyrchiad, daeth NTW hefyd â’i raglen unigryw o drafodaethau a chyfnodau preswyl i artistiaid i Japan.

 

Font Resize
Contrast