POLISÏAU, CYNLLUNIAU A GWEITHDREFNAU’R CWMNI

Er bod National Theatre Wales bob amser yn anelu at gymryd risgiau yn artistig, rydym yn ceisio gwneud bob dim mewn modd cyfrifol. Yn anad dim, ein prif egwyddor yw ceisio cyflawni cyfiawnder cymdeithasol – yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang, yn wleidyddol, yn ariannol ac yn ddiwylliannol.

Mae’r dogfennau polisi, y cynlluniau a’r gweithdrefnau a restrir uchod yn nodi’r uchelgais hwnnw yn fwy manwl:

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast