Canmoliaeth, Cwynion ac Adborth - National Theatre Wales

Canmoliaeth, Cwynion ac Adborth

Yn National Theatre Wales, rydym yn ystyried ein perthynas â’n cynulleidfaoedd, artistiaid, aelodau cymuned, ymwelwyr â’r wefan a’n dilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn. Dyna pam rydym am gael eich barn chi; p’un a yw hynny’n ganmol ar gyfer un o’n sioeau, yn adborth neu’n awgrym ynghylch sut y gallem wella ar agwedd o’n gwaith, neu os ydych yn teimlo ein bod wedi methu â chael rhywbeth yn iawn a’ch bod am gwyno.

Gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau canlynol:

Trwy e-bostio: adborth@nationaltheatrewales.org
Trwy ffonio: +44 (0)29 2035 3070
Trwy ysgrifennu at: National Theatre Wales, 30 Castle Arcade, Cardiff, CF10 1BW

Bydd National Theatre Wales yn anelu at ymateb i gydnabod pob gohebiaeth o fewn pum diwrnod gwaith ac i ymateb yn llawn i unrhyw gwynion o fewn 10 diwrnod gwaith.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon