Cynllun Cydraddoldebau Strategol - National Theatre Wales

Cynllun Cydraddoldebau Strategol

Ein gweledigaeth fel cwmni theatr cenedlaethol yw gwneud theatr yn bwysig fel grym ar gyfer newid. Harneisio pŵer straeon, pobl a lleoedd Cymru i gyd-ddychmygu a siapio byd mwy cyfartal, cynaliadwy a theg yn amgylcheddol.

Yn syml ni fyddwn yn cyflawni’r weledigaeth hon os yw ein cwmni a’n sector yn parhau i gynnal diwylliant a ffyrdd o wneud pethau sy’n eithrio neu’n analluogi pobl o liw, pobl anabl a phobl niwro-wahanol, y gymuned fyddar, pobl LGBTQI+ a’r dosbarth gweithiol.

Mae’n bwysig iawn i ni fod theatr yng Nghymru ar gyfer pawb. Mae’n allweddol i’n pwrpas a’n llwyddiant fel artistiaid, cynhyrchwyr, sefydliad a ariennir gan y cyhoedd ac fel pobl sy’n dod i’r gwaith bob dydd ein bod yn gwneud cyfraniad arwyddocaol i ddiwylliant ein cenedl.

Mae ein Cynllun Cydraddoldebau Strategol yn cyflwyno ein ffocws a’n hymrwymiadau cyfredol o ran chwalu rhwystrau a grymuso’r rhai nad ydynt yn cael digon o gynrychiolaeth a chydnabyddiaeth o’u gwerth ym myd theatr yng Nghymru:

Cynllun Cydraddoldebau Strategol 2021-22
Cynllun Cydraddoldebau Strategol 2021-22 – Testun Plaen
Cynllun Cydraddoldebau Strategol 2021-22 – Hawdd ei Ddeall

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast