Hygyrchedd - National Theatre Wales

Hygyrchedd

Mae National Theatre Wales wedi ei ymrwymo ei hun i hybu hygyrchedd, o ran ei waith, ei weithlu ac yn y sector drwyddi draw.

Sicrhewn ein bod yn aros yn hygyrch bob cam o’r daith, gan roi ystyriaeth ofalus wrth ddewis lleoliadau ar gyfer ein gwaith, gan dderbyn bod hyn yn medru bod yn her lle bo gwaith wedi ei leoli mewn rhai llefydd penodol. Rydym wedi, ac yn parhau i sicrhau, bod gennym berfformiadau gyda BSL, Disgrifiad ar Lafar, deunydd llafar i destun, Dementia Gyfeillgar a rhai di-gynnwrf, a hyd yn oed wedi datblygu ein sustem ein hunain ar gyfer llunio capsiynau ar gyfer iPad. Mae’r sustem hon wedi ei darparu’n rhad ac am ddim ar gyfer cwmniau led-led Cymru sydd wedi esgor, nid yn unig ar nifer fawr o theatrau sy’n medru dangos capsiynau ar draws Cymru, ond wedi dylanwadu ar gwmniau eraill hefyd i ddilyn ein harweiniad.

Rydym yn gwethio’n agos gyda Disability Arts Cymru ac wedi sefydlu fforwm mynediad chwarterol sy’n dwyn sefydliadau, artistiaid, cyfranogwyr a’r cyhoedd ynghyd er mwyn gwneud y sector yn fwy cynhwysol. Mae’r fforwm mynediad yn parhau i dyfu ac adeiladu ei rwydwaith gyda fforymau ar y gweill led-led Cymru. I gael mwy o wybodaeth am hyn neu i ymuno â rhestr ddosbarthu’r fforwm mynediad, e-bostiwch info@nationaltheatrewales.org.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon