Maniffesto Iaith Gymraeg

Mae Safonau Iaith Gymraeg wedi cael eu cyflwyno i sicrhau bod unigolion yn gallu cael mynediad at wasanaethau yn y Gymraeg pan fyddant yn cysylltu â chyrff penodol yng Nghymru.

Yn National Theatre Wales (NTW), rydym wedi ymrwymo i gyflawni’r safonau hynny. Mae ein treftadaeth Gymreig a’r iaith Gymraeg yn bwysig i ni, a dyma sy’n ein gwneud yn unigryw.

Byddwn yn sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg, pan fyddwn ni’n:

• Ysgrifennu llythyrau neu e-byst
• Derbyn galwadau ffôn ar ein prif rif ffôn
• Trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau
• Hyrwyddo ein gwaith mewn print neu ar-lein
• Defnyddio cyfryngau cymdeithasol o brif gyfrif NTW
• Cyhoeddi unrhyw ddogfennau cyhoeddus
• Darparu gwasanaeth derbynfa dwyieithog yn ystod ein cynyrchiadau

Gallwch gysylltu â ni yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
Dros y ffôn 029 2035 3070
Trwy lythyr National Theatre Wales 30 Arcêd y Castell, Caerdydd CF10 1BW
E-bost admin@nationaltheatrewales.org

Os nad ydych yn fodlon â’n darpariaeth gwasanaeth Cymraeg, gallwch roi adborth i ni drwy e-bostio admin@nationaltheatrewales.org

Byddwn yn hyrwyddo ein gwasanaethau Cymraeg a chyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg gyda NTW. I gael mwy o wybodaeth am hyn a sut yr ydym yn cyflwyno ein safonau iaith Gymraeg, ewch i’n gwefan.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast