Cynaladwyedd

Mae ein hymrwymiad i Gymru yn ymestyn y tu hwnt i’w lleoliadau, cymunedau a thalent, i’w dyfodol.

Rydym yn gweithio yn bennaf allan o swyddfa fach yng Nghaerdydd, felly mae’n gymharol hawdd i reoli ein heffaith o ddydd i ddydd; caiff ein staff eu hannog i seiclo neu gerdded i’r gwaith, rydym yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn flaenoriaeth wrth deithio o amgylch y wlad, ac yn cynllunio pob taith yn ofalus pan fydd yn rhaid i ni ddefnyddio cerbydau i leihau ein heffaith.

Rydym yn archwilio ffyrdd i wella ein heffaith ar yr amgylchedd o safbwynt ein cynyrchiadau. Er enghraifft, mae defnydd setiau a chyfarpar yn y dyfodol yn sail i’n penderfyniadau wrth gynllunio cynhyrchiad. Nid ydym yn berchen ar gyfarpar nac adnoddau ein hunain, ond yn rhannu asedau gyda chwmnïau ac artistiaid eraill.

Yn gryno, mae gennym dri ymadrodd allweddol yr ydym yn eu defnyddio wrth gynllunio a chyflawni ein gwaith:

• Cynllunio’n fwy gofalus
• Rhannu’n fwy aml
• Siarad â mwy o bobl

Os oes gennych unrhyw adborth neu syniadau ar sut y gallwn ni, ein hartistiaid a’n cynulleidfaoedd weithio gyda’n gilydd i fod yn fwy amgylcheddol gyfrifol, cysylltwch â David Evans, Pennaeth Cynhyrchu, yn davidevans@nationaltheatrewales.org.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast