Accessibility Options

Use the options below to set the appearance of this website so you can read it more easily

Text Size Select your prefered text size from the options below

  • A
  • A
  • A

Colours Select your prefered website colour from the options below

Languages

National Theatre Wales
Awst 2010
Ym Mannau Brycheiniog

The Persians

Gan
AESCHYLUS

Mewn fersiwn newydd gan
KAITE O’REILLY

Cyfarwyddwyr
MIKE PEARSON

Dyluniad cysyniadol
MIKE BROOKES

Dyluniwyd gan
SIMON BANHAM

Cerddoriaeth gan
JOHN HARDY

Ynglŷn â’r Cynhyrchiad

Ym mis Awst 2010, aeth National Theatre Wales ag un o’r dramâu cyntaf yn Ewrop i gael eu recordio i ganol Bannau Brycheiniog. Mewn cydweithrediad rhwng y cyfarwyddwr Mike Pearson a’r artist Mike Brookes, a chyda fersiwn newydd o’r testun gan yr awdur Kaite O'Reilly, cyflwynodd chweched cynhyrchiad National Theatre Wales drasiedi Groeg i’r llwyfan cyfoes.

Wedi’i leoli yng nghanol Bannau Brycheiniog, aeth The Persians â chynulleidfaoedd i bentref Almaenaidd ffug na welir yn aml gan y cyhoedd.
Roedd y Weinyddiaeth Amddiffyn wedi caniatáu i ni gael mynediad i ran unigryw o’u cyfleuster, yr oedd y pentref Almaenaidd yn ei chanol. Rhoddwyd cynulleidfaoedd ymhlith yr elfennau i gael profiad amlgyfrwng unwaith mewn bywyd o hanes brwydr golledig a’r hyn a ddaeth yn ei sgîl.

Noddwyr y cynhyrchiad:
Windpower Wales
Brecon Carreg

one of the most unforgettable pieces of theatre you will ever see
there’s not a weak link in this cast
this is another hit for National Theatre Wales

some of the most powerful and evocative performances that have ever graced a Welsh stage
a production that is both minimalist and massive in its scope and marvellous in its realisation

[a] superb production
the combination of the story and the setting... is overwhelming
****

extraordinary, one of the most imaginative, powerful and haunting theatrical events of the year
This is great theatre - and a thrilling mystery tour for its audience
*****

Y Cast a’r Tîm Creadigol

Gan AESCHYLUS

Mewn fersiwn newydd gan
KAITE O’REILLY

Cyfarwyddwyr
MIKE PEARSON

Dyluniad cysyniadol
MIKE BROOKES

Dyluniwyd gan
SIMON BANHAM

Cerddoriaeth gan
JOHN HARDY

Cast ROSA CASADO, RICHARD LYNCH, RICHARD HUW MORGAN, JOHN ROWLEY, RHYS RUSBATCH, SIÂN THOMAS, GERALD TYLER, gyda RICHARD HARRINGTON a PAUL RHYS

Ystadau Amddiffyn

Mae’r Ystadau Amddiffyn (DE) yn rheoli’r ystâd filwrol, gan gynnwys llety ar gyfer personél y lluoedd arfog a’u teuluoedd, ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD).

Hoffai National Theatre Wales gydnabod cefnogaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn a’r Ystadau Amddiffyn wrth gynhyrchu The Persians.