News Story

Rydyn ni bob amser yn ceisio tynnu sylw at bobl greadigol dalentog yng Nghymru.

Mae Klat Magazine, platfform ar-lein newydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, yn gwneud hyn trwy naratifau cymhellol a delweddau dylanwadol, gan hyrwyddo unigolion ifanc a rhai ar ddechrau eu gyrfa i rymuso ac ysbrydoli cysylltiad cymunedol.

Gwylia gyfweliadau Klat Magazine gyda rhai o gast Feral Monster , Lili Beau, Geraint Rhys Edwards a Nathaniel Leacock, isod:


Clywa gan Lily am yr hyn a'i denodd at rôl Ffion a pha gyfnod y byddai'n ymweld â hi pe bai'n gallu teithio mewn amser.

Geraint yn rhannu pam mae sioeau fel Feral Monster yn bwysig a'r peth mwyaf anturus a wnaeth erioed.

Gwrandewch ar Nathaniel ar bwysigrwydd cynrychiolaeth amrywiol a’i ymwneud â chreu’r gerddoriaeth.

Gwranda ar Nathaniel ar…