About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Lleihau cost amgylcheddol y The Cost of Living

  22 Mawrth 2023
  Fe ofynnon ni i awdur, dramatwrg, newyddiadurwr y celfyddydau ac academydd Prifysgol Caerdydd, Hari fentro tu ôl i'r llwyfan yn Grand Abertawe i gwrdd â'r…
 2. Costau byw yn dal i wasgu

  14 Mawrth 2023
  Mae pawb yn profi prisiau’n cynyddu’n gyson a chyflogau cymharol ddi-symud. Ond, i rai, mae'r effaith yn ofnadwy. Aeth Dave a Leïla i Abertawe i siarad yn…
 3. Felly, beth nesaf? Mae'n ymwneud â newid.

  7 Mawrth 2023
  Fe wnaethon ni gyfarfod yn ddiweddar wyneb yn wyneb ac yn rhithiol i rannu'r hyn sydd ar y gweill ar gyfer 2023. Fe wnaethon ni chwerthin, dawnsio,…
 4. Bronwen Wilson Rashad - ar fod yn gydlynydd llesiant

  27 Chwefror 2023
  "We can make art whilst also caring for each other." Mae The Cost of Living ynghylch ein hawliau a'r ymosodiadau arnynt. Mae am sut y gallwn ymatal gyda'n…
 5. Wrth edrych yn ôl ar TEAM Exchange: Sir Benfro

  13 Chwefror 2023
  Ym mis Chwefror 2023, fe wnaethon ni gynnal Cyfnewidfa TEAM: Sir Benfro yn Hyb Arberth, i feithrin sgwrs greadigol gyda chymunedau lleol, ffrindiau TEAM a…
 6. Grŵp o brotestwyr yn dal arwydd sy'n darllen 'Llonydd i'n tŵr, grym i'r bobl bid siwr'.

  Profi A Proper Ordinary Miracle

  8 Rhagfyr 2022
  Gwahoddwyd yr awdur, y dramaydd a’r newyddiadurwr celfyddydol Hari Berrow i fentro lan i Wrecsam i weld A Proper Ordinary Miracle. Yma, mae hi’n cynnig…
 7. Dyn mewn fest fflworoleuol yn dal meic i fachgen ifanc yn dal ffon oleuadau gyda phlant eraill yn y cefndir.

  Croeso i Kidstown

  15 Medi 2022
  Tro’r cloc yn ôl i 2020. Roedden ni i gyd yn ceisio ymdopi, ond mewn gwirionedd, roedden ni wedi ein parlysu, braidd. Roedden ni’n ceisio dod i ben â sioc…
 8. Bwrw golwg yn ôl ar Ddiwrnod Dylan Thomas 2022

  16 Mehefin 2022
  "Sea shanties, storytelling, comedy, surfing, music and more…" Mae ein Rheolwr Cydweithredu, Naomi Chiffi yn rhannu sut y dathlodd TEAM Ddiwrnod Dylan…
 9. Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel doula marwolaeth

  10 Mehefin 2022
  “It is possible to take people to a place where they feel they can safely let go of life.” Fel cwmni theatr cenedlaethol, rydym yn trafod sut y gallwn…
 10. Portread o fenyw wedi'i goleuo'n las a golau coch yn dal cansen.

  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau

  2 Mehefin 2022
  “When you’re arranging a funeral, for me, it’s no dress rehearsal.” Fel cwmni theatr cenedlaethol, rydym yn trafod sut y gallwn weithredu fel drych a…
 11. Siâp X du gyda label melyn ar ei ben yn dweud 'TRWM'.

  Gadewch I ni siarad am farwolaeth

  25 Mai 2022
  Mae siarad am farwolaeth, colled a galar yn anodd. Mor galed, mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei osgoi. Ond trwy rannu profiadau, gwneud cysylltiadau a dechrau…
 12. Grŵp o bobl ifanc mewn cylch bocsio yn gwisgo menig bocsio oren, gwyrdd a gwyn yn dal eu dyrnau i fyny mewn ystum amddiffyn.

  TEAM yn cyflwyno The Dons

  3 Mai 2022
  Mae TEAM wedi gweithio ar brosiectau gydag Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghaerdydd a Sir Benfro ac rydym bob amser wedi ein rhyfeddu gan effaith…