About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Delwedd o set Feral Monster. Mae yna set o ddwy siglen, gyda safle bws metel gwyrdd tywyll sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n wael y tu ôl iddynt. Mae yna strwythur arall hefyd sydd wedi'i orchuddio â llenni sydd â chanllawiau metel ar ei ben.

  Creu Feral Monster yn gynaliadwy

  18 Ebrill 2024
 2. Mae dau unigolyn yn eistedd ac yn edrych ar ei gilydd mewn safle bws. Mae pedwar unigolyn arall yn y safle bws ac o'i gwmpas, un yn gorwedd ar y fainc, un yn gorwedd ar ei ben, un yn dringo ar yr ochr ac un yn edrych trwy fwlch yng nghefn yr arhosfan bws.

  Feral Monster x Klat Magazine

  12 Ebrill 2024
 3. Logo NTW mewn glas golau yn erbyn cefndir glas tywyll.

  Edrych ymlaen

  15 Mawrth 2024
 4. Silwét unigolyn yn codi ei freichiau i fyny mewn siâp 'Y'. Yn y cefndir mae rhywun yn chwarae'r gitâr.

  Archwilio anghyfiawnder yr heddlu gyda Common Wealth

  11 Mawrth 2024
 5. Menyw â chroen brown gyda blethi (neu droellau) brown tywyll hir. Canol y tridegau (34) gydag adeiladwaith athletaidd. 5 troedfedd 4 modfedd o daldra. Llygaid brown tywyll.

  Myfyrio ar Interwoven

  8 Mawrth 2024
 6. Mae unigolyn yn eistedd ar soffa mewn lolfa wrth wenu ar y camera. O'u blaen mae dau fwrdd wedi'u gorchuddio â gemau bwrdd, matiau diod, taflenni, posteri a llyfrynnau.

  Mynna baned gyda Camerados

  7 Mawrth 2024
 7. Unigolyn gyda gwallt brown byr a siaced frown gyda choler wen. Maen nhw'n edrych yn uniongyrchol ar y camera.

  Cwrdd â Nicola T. Chang, cyfansoddwr Monster Feral

  5 Mawrth 2024
 8. Mae dau unigolyn sy'n gwisgo dillad lliw llachar yn eistedd ar siglenni, yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu.

  Mynnwch gopi o Feral Monster

  15 Chwefror 2024
 9. Mae tri unigolyn yn sefyll yn olynol, yn sefyll am lun. Mae'r unigolyn ar y chwith yn sefyll, mae ganddo wallt cyrliog brown byr a gwallt wyneb brown byr. Mae'r unigolyn yn y canol wedi'i gwrcwd ychydig ac mae ganddo wallt coch byr. Mae'r unigolyn ar y dde wedi'i gwrcwd, mae ganddo wallt brown byr ac yn glynu ei dafod allan.

  Feral Monster mewn ymarferion

  12 Chwefror 2024
 10. Menyw â chroen brown gyda blethi (neu droellau) brown tywyll hir. Canol y tridegau (34) gydag adeiladwaith athletaidd. 5 troedfedd 4 modfedd o daldra. Llygaid brown tywyll.

  Cwrdd â'r tîm y tu ôl Interwoven

  7 Chwefror 2024
 11. Unigolyn â gwallt glas llachar hir, sy'n binc ar ei ben. Maen nhw'n gwisgo colur lliwgar o amgylch eu llygaid a gwisg liwgar.

  Tyrd i gwrdd ag Izzy Rabey, cyfarwyddwr Feral Monster

  31 Ionawr 2024
 12. Mae tri unigolyn yn dawnsio mewn llinell. Mae'r unigolyn ar y chwith yn chwifio ei fraich chwith yn yr awyr tra bod yr unigolyn yn y canol yn gwenu. Mae'r unigolyn ar y dde yn dal ei law dde hyd at ei oes fel pe bai'n smalio gwrando ar rywbeth ar bâr o glustffonau.

  Beth oedd playlist dy arddegau?

  30 Ionawr 2024