About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Wrth edrych yn ôl ar noson meic agored TEAM Sir Benfro

  30 Mai 2023
  Ym mis Mawrth cynhaliwyd noson meic agored gyntaf TEAM yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi. Ac am noson oedd hi! Holl bobl wych y gwnaethon ni gwrdd â,…
 2. Newid Diwylliant / Culture Change

  Newid Diwylliant / Culture Change

  19 Mai 2023
  Mae Newid Diwylliant / Culture Change wedi'i gynllunio i greu ac atgynhyrchu tegwch yn barhaol yn sector y celfyddydau yng Nghymru. Gan ddechrau gyda'i…
 3. Dere i adnabod ein Cyd-Gadeiryddion: Sharon Gilburd ac Yvonne Connikie

  11 Mai 2023
  Mae cydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a ffocws ar lesiant wrth wraidd ein gweledigaeth newydd ar gyfer creu newid. Rydyn ni angen arweinwyr a all…
 4. Ffarwelio â Clive Jones

  22 Mawrth 2023
  Nid ar chwarae bach mae bod yn Gadeirydd sefydliad cenedlaethol. Mae Clive wedi arwain NTW trwy gyfnod o newid enfawr. Ar ôl tymor chwe blynedd…
 5. Lleihau cost amgylcheddol y The Cost of Living

  22 Mawrth 2023
  Fe ofynnon ni i awdur, dramatwrg, newyddiadurwr y celfyddydau ac academydd Prifysgol Caerdydd, Hari Berrow fentro tu ôl i'r llwyfan yn Grand Abertawe i…
 6. Felly, beth nesaf? Mae'n ymwneud â newid.

  7 Mawrth 2023
  Fe wnaethon ni gyfarfod yn ddiweddar wyneb yn wyneb ac yn rhithiol i rannu'r hyn sydd ar y gweill ar gyfer 2023. Fe wnaethon ni chwerthin, dawnsio,…
 7. Bronwen Wilson Rashad - ar fod yn gydlynydd llesiant

  27 Chwefror 2023
  "We can make art whilst also caring for each other." Mae The Cost of Living ynghylch ein hawliau a'r ymosodiadau arnynt. Mae am sut y gallwn ymatal gyda'n…
 8. Wrth edrych yn ôl ar TEAM Exchange: Sir Benfro

  13 Chwefror 2023
  Ym mis Chwefror 2023, fe wnaethon ni gynnal Cyfnewidfa TEAM: Sir Benfro yn Hyb Arberth, i feithrin sgwrs greadigol gyda chymunedau lleol, ffrindiau TEAM a…
 9. Dyn mewn fest fflworoleuol yn dal meic i fachgen ifanc yn dal ffon oleuadau gyda phlant eraill yn y cefndir.

  Croeso i Treantur (Kidstown)

  15 Medi 2022
  Tro’r cloc yn ôl i 2020. Roedden ni i gyd yn ceisio ymdopi, ond mewn gwirionedd, roedden ni wedi ein parlysu, braidd. Roedden ni’n ceisio dod i ben â sioc…
 10. Bwrw golwg yn ôl ar Ddiwrnod Dylan Thomas 2022

  16 Mehefin 2022
  "Sea shanties, storytelling, comedy, surfing, music and more…" Mae ein Rheolwr Cydweithredu, Naomi Chiffi yn rhannu sut y dathlodd TEAM Ddiwrnod Dylan…
 11. Yen Robinson yn trafod ei gwaith fel doula marwolaeth

  10 Mehefin 2022
  “It is possible to take people to a place where they feel they can safely let go of life.” Fel cwmni theatr cenedlaethol, rydym yn trafod sut y gallwn…
 12. Portread o fenyw wedi'i goleuo'n las a golau coch yn dal cansen.

  Maureen Blades yn trafod ei gwaith fel trefnydd angladdau

  2 Mehefin 2022
  “When you’re arranging a funeral, for me, it’s no dress rehearsal.” Fel cwmni theatr cenedlaethol, rydym yn trafod sut y gallwn weithredu fel drych a…