About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Mae pedwar o bobl ar lwyfan, yn cwrcwd gyda'u dwylo ar eu pengliniau yn wynebu'r camera. Maent i gyd wedi canolbwyntio ar eu hwynebau.

  Cynhwysiant wrth wraidd Feral Monster

  22 Mai 2024
 2. Mae deg unigolyn wedi ymgynnull mewn lolfa, gan wenu ar y camera.

  Edrych yn ôl ar Feral Fest

  2 Mai 2024
 3. Mae grŵp o bobl o dan set swing yn tynnu wyneb at unigolyn arall sy'n edrych yn ôl arnynt.

  Making a Musical x Feral Monster

  30 Ebrill 2024
 4. Delwedd o set Feral Monster. Mae yna set o ddwy siglen, gyda safle bws metel gwyrdd tywyll sydd wedi'i gynnal a'i gadw'n wael y tu ôl iddynt. Mae yna strwythur arall hefyd sydd wedi'i orchuddio â llenni sydd â chanllawiau metel ar ei ben.

  Creu Feral Monster yn gynaliadwy

  18 Ebrill 2024
 5. Mae dau unigolyn yn eistedd ac yn edrych ar ei gilydd mewn safle bws. Mae pedwar unigolyn arall yn y safle bws ac o'i gwmpas, un yn gorwedd ar y fainc, un yn gorwedd ar ei ben, un yn dringo ar yr ochr ac un yn edrych trwy fwlch yng nghefn yr arhosfan bws.

  Feral Monster x Klat Magazine

  12 Ebrill 2024
 6. Logo NTW mewn glas golau yn erbyn cefndir glas tywyll.

  Edrych ymlaen

  15 Mawrth 2024
 7. Silwét unigolyn yn codi ei freichiau i fyny mewn siâp 'Y'. Yn y cefndir mae rhywun yn chwarae'r gitâr.

  Archwilio anghyfiawnder yr heddlu gyda Common Wealth

  11 Mawrth 2024
 8. Menyw â chroen brown gyda blethi (neu droellau) brown tywyll hir. Canol y tridegau (34) gydag adeiladwaith athletaidd. 5 troedfedd 4 modfedd o daldra. Llygaid brown tywyll.

  Myfyrio ar Interwoven

  8 Mawrth 2024
 9. Mae unigolyn yn eistedd ar soffa mewn lolfa wrth wenu ar y camera. O'u blaen mae dau fwrdd wedi'u gorchuddio â gemau bwrdd, matiau diod, taflenni, posteri a llyfrynnau.

  Mynna baned gyda Camerados

  7 Mawrth 2024
 10. Unigolyn gyda gwallt brown byr a siaced frown gyda choler wen. Maen nhw'n edrych yn uniongyrchol ar y camera.

  Cwrdd â Nicola T. Chang, cyfansoddwr Monster Feral

  5 Mawrth 2024
 11. Mae tri unigolyn yn sefyll mewn rhes, yn canu. Mae'r unigolyn ar y chwith yn chwarae gitâr, tra bod dyrnau'r unigolyn yn y canol wedi'u clensio uwch eu canol, gyda thrombôn yn ei law chwith. Mae'r unigolyn ar y dde yn dal trwmped ond nid yw'n ei chwarae. Maen nhw'n edrych yn syth ymlaen.

  Circle of Fifths: Capsiwl amser o ddiwylliant unigryw yng Nghymru

  1 Mawrth 2024
 12. Mae dau unigolyn sy'n gwisgo dillad lliw llachar yn eistedd ar siglenni, yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu.

  Mynnwch gopi o Feral Monster

  15 Chwefror 2024