Ein Sioeau, Digwyddiadau a Chyfleoedd - National Theatre Wales
Ar-lein
Possible
hands drawing with white chalk on black paper
Ar-lein
Dat’s Love & Other Stories
Gweithio Gyda Ni - Swyddi Gwag Cyfredol
Sir Benfro
Go Tell the Bees

Gallwch nawr gefnogi eich theatr genedlaethol drwy ddebyd uniongyrchol trwy ein tudalen Go Cardless. Ffordd syml a diogel i roi rhodd bob mis.

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion a'r cyfleoedd diweddaraf gan National Theatre Wales.
Mae TEAM yn rhwydwaith byd-eang o ffrindiau sy’n chwarae rhan ym mhob peth a wnawn. Mae AM DDIM i ymuno, ac mae’n agored i bawb 16+ - dyma eich cyfle i fod yn greadigol a bod wrth wraidd NTW.
Rhannu Cyfrif Zoom
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast