Cyfleoedd
Cyfarwyddwr Artistig Dyddiad Cau: 8ed Medi 2019
Rakie Ayola & Rhys Ifans
Theatr y Sherman, Caerdydd / The Royal Court Theatre, Llundain Medi-Hydref 2019
On Bear Ridge
Penwyllt, Cymru
No Petrol for 12 Miles
Caerdydd a Gŵyl Ymylol Caeredin
For All I Care
Gŵyl Ymylol Caeredin Summerhall 31 Gorffennaf - 25 Awst
Cotton Fingers
Teithio De Cymru Medi-Hydref 2019
Peggy’s Song
Caerdydd / Fenis Mai-Tachwedd 2019
Refrain
Hafan
Cofrestrwch i dderbyn y newyddion a'r cyfleoedd diweddaraf gan National Theatre Wales.
Athrawon! A oeddech yn gwybod bod NTW yn cynnig llu o adnoddau addysg am ddim ar gyfer Mametz a The Radicalisation of Bradley Manning ar ein gwefan?  
Collaboration
Mae TEAM yn rhwydwaith arbennig o bobl sy’n chwarae rhan ym mhob peth a wnawn. Mae’n RHAD AC AM DDIM i ymuno, mae i bawb 16+ ac mae’n ffordd wych i gysylltu â phobl a darganfod cyfleoedd i gymryd rhan mewn pob math o brosiectau a digwyddiadau.
Sioeau
Ffilmiau Tide Whisperer
Font Resize
Contrast