Cefnoga ni

Yn fwy na dim byd arall, cysylltu pobl yw ein gwaith ni. A hynny gan ein bod ni’n gwybod bod cysylltiadau’n arwain at bethau annisgwyl, at feddyliau agored, at syniadau, at ffyrdd o feddwl ac at ganlyniadau. Dyma sy’n creu gwreichion creadigol. A thrwy ein cefnogi ni, fe fyddi dithau’n cyfrannu’n weithgar at greu’r cysylltiadau hyn.

Mae profiadau cyffredin yn ffordd rymus o sbarduno newid cadarnhaol, ac mae gennyn ni syniadau rif y gwlith y galli di ein helpu i’w rhoi ar waith.

Fel elusen, mae dy gefnogaeth yn golygu y bydd modd inni gyrraedd mwy o a mwy o bobl, a’u helpu nhw i gysylltu ac adrodd eu straeon. Pobl o Gymru benbaladr fydd y rhain. Rydyn ni am gyrraedd pawb a fyddai’n hoffi cyfrannu – yn enwedig pobl sy’n credu nad yw’r theatr yn rhywbeth iddyn nhw – a hynny er mwyn dangos ei fod.

Mae dy help yn amhrisiadwy.

Sut i’n cefnogi ni

Cyfrannu rhodd

Drwy gyfrannu rhodd, byddi di’n ein helpu i weithio gyda holl wneuthurwyr, gwrandawyr, gwylwyr, gweithwyr, rhanwyr a breuddwydwyr Cymru.

Byddi di’n hyrwyddo’r theatr yn ei hystyr ehangaf, fel siwrnai sy’n ein cysylltu ni â’n gilydd ac yn ein cwestiynu, ein rhyfeddu a’n boddhau.

Rwyt ti’n rhan o’r crychdonnau mawr sy’n cysylltu pobl ac yn ysbrydoli newid, a hynny ym mhob cwr o’r wlad.

Partneriaethau corfforaethol

Dydy’r gweithle ddim wastad yn rhywle sy’n dy annog i lamu i fyd yr annisgwyl. Lle i gyflawni pethau yw’r gwaith, yn y bôn. Ond gyda’n gilydd, fe gawn ni drafod cyfleoedd i greu cysylltiadau rhwng dy bobl di a’n pobl ni, a hynny’n greadigol.

Mae profiadau cyffredin yn ffordd rymus o helpu pobl i ddatblygu, ac mae gennyn ni syniadau rif y gwlith y gall dy bobl di ein helpu i’w rhoi ar waith. Yn gyfnewid, fe gei di weld dy bobl yn ffynnu, yn cael amser i ddod i ’nabod eu hunain o’r newydd, ac yn creu profiadau cyffredin y bydd pawb yn eu trafod am flynyddoedd i ddod.

Fe fydden ni wrth ein boddau’n cael sgwrs am y cyfleoedd posibl. Rydyn ni wastad ar ben arall yr e-bost.