About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Siâp X du gyda label melyn ar ei ben yn dweud 'TRWM'.

  Gadewch I ni siarad am farwolaeth

  25 Mai 2022
  Mae siarad am farwolaeth, colled a galar yn anodd. Mor galed, mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei osgoi. Ond trwy rannu profiadau, gwneud cysylltiadau a dechrau…
 2. Grŵp o bobl ifanc mewn cylch bocsio yn gwisgo menig bocsio oren, gwyrdd a gwyn yn dal eu dyrnau i fyny mewn ystum amddiffyn.

  TEAM yn cyflwyno The Dons

  3 Mai 2022
  Mae TEAM wedi gweithio ar brosiectau gydag Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghaerdydd a Sir Benfro ac rydym bob amser wedi ein rhyfeddu gan effaith…
 3. Mae dyn barfog yn gwisgo siwt ddiogelu wen a menig glas.

  FRANK yn blwmp ac yn blaen

  21 Ionawr 2022
  Cyn dangosiad cyntaf FRANK ar-lein, cafwyd sgwrs â'r awduron Buddug James Jones, Jesse Briton a Frank Thomas i ddysgu mwy ynghylch ei daith o'r papur i'r…
 4. Gwneud FRANK: o’r goedwig i’r sgrin

  21 Ionawr 2022
  Wedi’i greu gan The Jones Collective a National Theatre Wales, Frank yw stori taith un dyn trwy natur a galar, yn seiliedig ar brofiadau’r bardd go iawn…
 5. Ffotograff du a gwyn o fenyw mewn cadair freichiau yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Recordio ddrama i BBC Radio 4 yn ystod cyfnod clo. Stori awdur preswyl, Rhiannon Boyle.

  18 Ionawr 2022
  Yn 2019 enillodd fy nrama gyntaf Safe From Harm gystadleuaeth Awdur Preswyl BBC Cymru. Fel rhan o’r wobr, mae wedi’i chomisiynu i’w darlledu ar BBC Radio…
 6. Silwetau o bedwar o bobl yn ffilmio cyfweliad ar bromenâd.

  Mae Naomi Chiffi yn mapio creu Go Tell the Bees

  2 Medi 2021
  Yn aml-haenog ac yn llawn iaith delynegol, mae’r Awdur a’r Cyd-Grëwr Naomi Chiffi yn dweud mwy wrthym am y sgript ar gyfer Go Tell The Bees a sut y mae…
 7. Ystafell wedi'i goleuo'n las yn llawn cynulleidfa yn gwylio dyn yn chwarae gitâr acwstig.

  Stori helyntus Go Tell the Bees

  2 Medi 2021
  Mae Awdur a Chyd-Grëwr Go Tell the Bees, yn dweud wrthym am y siwrnai hir a chyffrous sydd wedi arwain at ddangosiadau’r ffilm ym mis Medi: “The journey…
 8. Darlun o berson gyda swigen feddwl uwch ei ben yn cynnwys darluniau o ddeinosor, robot, seren saethu, planed, balŵn a mwy.

  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu

  2 Medi 2021
  Pan darodd Covid, roedd yn rhaid i dîm Go Tell The Bees yn Sir Benfro ail-drefnu sut i fynd at brosiect cymunedol cyfranogiad torfol a dechrau rhaglen o…
 9. The Lemonade Lads

  29 Mehefin 2021
  Mae The Lemonade Lads yn ddrama radio sydd wedi ennill Gwobr Imison 2022 a grëwyd gan Faebian Averies, ein Hawdur Preswyl Cymru mewn partneriaeth â BBC…
 10. 5 munud gyda… Anna Arrieta

  20 Ebrill 2021
  Dal i fyny ag un o’n hymddiriedolwyr mwyaf newydd, Anna Arrieta. Mae Anna Arrieta yn gerddor a chydlynydd gwaith ieuenctid sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae’n…
 11. Ffotograff du a gwyn o orwel dinas.

  Festival UK* 2022 – ein datganiad

  24 Mawrth 2021
  Mae’r cyhoeddiad heddiw am ein cais llwyddiannus ar gyfer Festival UK* 2022 yn ganlyniad llawer iawn o waith a dychymyg; alcemi cyfoethog o feddyliau a…
 12. Awdur Preswyl Cymru 2020: Faebian Averies

  7 Rhagfyr 2020
  Pam ydych chi’n ysgrifennu? Dechreuais fynd ar drywydd ysgrifennu yn iawn yn 2018 ond rwyf wedi caru geiriau ers cyn cof. Darllenais lawer fel plentyn ac…