About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Darlun o berson gyda swigen feddwl uwch ei ben yn cynnwys darluniau o ddeinosor, robot, seren saethu, planed, balŵn a mwy.

  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu

  2 Medi 2021
  Pan darodd Covid, roedd yn rhaid i dîm Go Tell The Bees yn Sir Benfro ail-drefnu sut i fynd at brosiect cymunedol cyfranogiad torfol a dechrau rhaglen o…
 2. The Lemonade Lads

  29 Mehefin 2021
  Mae The Lemonade Lads yn ddrama radio sydd wedi ennill Gwobr Imison 2022 a grëwyd gan Faebian Averies, ein Hawdur Preswyl Cymru mewn partneriaeth â BBC…
 3. 5 munud gyda… Anna Arrieta

  20 Ebrill 2021
  Dal i fyny ag un o’n hymddiriedolwyr mwyaf newydd, Anna Arrieta. Mae Anna Arrieta yn gerddor a chydlynydd gwaith ieuenctid sy’n byw yng Nghaerdydd. Mae’n…
 4. Ffotograff du a gwyn o orwel dinas.

  Festival UK* 2022 – ein datganiad

  24 Mawrth 2021
  Mae’r cyhoeddiad heddiw am ein cais llwyddiannus ar gyfer Festival UK* 2022 yn ganlyniad llawer iawn o waith a dychymyg; alcemi cyfoethog o feddyliau a…
 5. Awdur Preswyl Cymru 2020: Faebian Averies

  7 Rhagfyr 2020
  Pam ydych chi’n ysgrifennu? Dechreuais fynd ar drywydd ysgrifennu yn iawn yn 2018 ond rwyf wedi caru geiriau ers cyn cof. Darllenais lawer fel plentyn ac…
 6. Golygfa goedwig gyda swigen enfawr yn cynnwys y gair FRANK wedi'i arosod yn y canol.

  Podlediad Bubble o’r Jones Collective a Plastique Fantastique

  19 Tachwedd 2020
  Bwriad y Jones Collective a Plastique Fantastique oedd treulio eleni yn fforestydd a choedwigoedd Cymru, gan rannu eu cydweithrediad artistig FRANK, sioe…
 7. Festival UK* 2022

  16 Tachwedd 2020
  Rydym yn hynod falch a hapus i allu cyhoeddi bod NTW, ynghyd â phartneriaid creadigol mewn gwyddoniaeth, technoleg a’r celfyddydau o bob rhan o Gymru,…
 8. Mae Kyle yn gwisgo siaced ddu gyda sgarff du a gwyn am ei wddf.

  Kyle Legal yn trafod yr ysbrydoliaeth i Cardiff 1919: Riots Redrawn

  25 Hydref 2019
  “Cardiff 1919 Race Riots was an explosive period for the people of Cardiff, but more particularly, the families that lived in Tiger Bay. The Race Riots…