About our news

Rhestr o Erthyglau Newydd

 1. Delwedd du a gwyn o griw ffilmio.

  Gwneud FRANK: o’r goedwig i’r sgrin

  21 Ionawr 2022
 2. Ffotograff du a gwyn o fenyw mewn cadair freichiau yn ysgrifennu mewn llyfr nodiadau.

  Recordio ddrama i BBC Radio 4 yn ystod cyfnod clo. Stori awdur preswyl, Rhiannon Boyle.

  18 Ionawr 2022
 3. Silwetau o bedwar o bobl yn ffilmio cyfweliad ar bromenâd.

  Mae Naomi Chiffi yn mapio creu Go Tell the Bees

  2 Medi 2021
 4. Ystafell wedi'i goleuo'n las yn llawn cynulleidfa yn gwylio dyn yn chwarae gitâr acwstig.

  Stori helyntus Go Tell the Bees

  2 Medi 2021
 5. Darlun o berson gyda swigen feddwl uwch ei ben yn cynnwys darluniau o ddeinosor, robot, seren saethu, planed, balŵn a mwy.

  Ail-ddychmygu prosiect cymunedol yn ystod cyfnod o ynysu

  2 Medi 2021
 6. Cnwd o logo NTW mewn melyn yn erbyn cefndir glas tywyll.

  The Lemonade Lads

  29 Mehefin 2021
 7. Cnwd o logo NTW mewn glas golau yn erbyn cefndir gwyrdd.

  5 munud gyda… Anna Arrieta

  20 Ebrill 2021
 8. Ffotograff du a gwyn o orwel dinas.

  Festival UK* 2022 – ein datganiad

  24 Mawrth 2021
 9. Cnwd o logo NTW mewn magenta yn erbyn cefndir melyn.

  Awdur Preswyl Cymru 2020: Faebian Averies

  7 Rhagfyr 2020
 10. Golygfa goedwig gyda swigen enfawr yn cynnwys y gair FRANK wedi'i arosod yn y canol.

  Podlediad Bubble o’r Jones Collective a Plastique Fantastique

  19 Tachwedd 2020
 11. Cnwd o logo NTW mewn pinc yn erbyn cefndir glas.

  Festival UK* 2022

  16 Tachwedd 2020
 12. Mae Kyle yn gwisgo siaced ddu gyda sgarff du a gwyn am ei wddf.

  Kyle Legal yn trafod yr ysbrydoliaeth i Cardiff 1919: Riots Redrawn

  25 Hydref 2019