News Story

“When you’re arranging a funeral, for me, it’s no dress rehearsal.”

Fel cwmni theatr cenedlaethol, rydym yn trafod sut y gallwn weithredu fel drych a microsgop ar gyfer ein cyd-ddealltwriaeth. Er mwyn tanio trafodaethau neu esgor ar newid mewn rhyw ffordd. Mae’r gwaith a wneir gan lu o sefydliadau, ymgyrchwyr galar a gweithwyr diwedd oes yn anhygoel. A ninnau wedi cael ein cymell gan yr agwedd hon ar newid cymdeithasol, aethom ati i estyn llaw i’r bobl sy’n mynd i’r afael â’r gwaith ymarferol hwn, gan newid y ffordd y meddyliwn am alar a marwolaeth.

Mae’r anhygoel Maureen Blades yn rhan o’r criw sy’n rhoi anadl einioes i sioe Gavin Porter, sef Circle of Fifths. Ers chwe blynedd bellach, mae hi hefyd wedi gweithio gyda theuluoedd yr ymadawedig, fel Trefnwr Angladdau. Os gŵyr unrhyw un pa mor bwysig yw trafod marwolaeth a diwedd oes, Maureen yw honno.

“My name is Maureen. I’m 53 years old, and I work as a Funeral Arranger."

I’ve been doing this job for the last six years. When you’re arranging a funeral, for me, it’s no dress rehearsal. You only get one chance at this. It’s important to get it right for the families, which means having very good listening skills and making sure whatever wishes they want are actually carried out. As I say, it’s no dress rehearsal. You’ve got to get it right on the day.

Conversations around death are changing to some extent.

And yet you speak to some people that have said, they’ve tried to speak to mum or dad – or whoever it may be – about what they want for their funeral and they’re not interested. Or the mum or the dad wants to speak to the children about what they would like, and they find that difficult. There’s still an element of where people, are fearful, for whatever reason about talking about death.

I think this show is a step in the right direction because this isn’t something that we talk about.

We’re going to be doing this now, we’re going to be talking about this and doing this for the next six weeks. So it’s a starting point, not just amongst the cast, but anybody that is involved behind the scenes in the production of things, and for those that attend the show as well, in whatever way that may be. And whatever the sort of stuff talking about death is to each individual.

Death comes to everybody.

My mother used to say we’re all in the queue, but we don’t know how far up the queue we are. And that’s true.”

Mae Circle of Fifths yn berfformiad dogfen byw sy’n dathlu bywyd mewn marwolaeth. Cewch ragor o wybodaeth yma.