News Story

Mae TEAM wedi gweithio ar brosiectau gydag Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghaerdydd a Sir Benfro ac rydym bob amser wedi ein rhyfeddu gan effaith gadarnhaol y gwaith hwn. Nid yn unig ar gyfer disgyblion a staff, ond ar gyfer cymuned ehangach yr ysgol hefyd. Yn ystod gwanwyn 2022, gwnaethom lunio partneriaeth gyda’r Hyfforddwr Bocsio lleol, Mark Davies o Tenby Sharks, a’r gwneuthurwr ffilmiau Wayne Boucher i gydweithio â phobl ifanc yn Uned Cyfeirio Disgyblion Canolfan Ddysgu Sir Benfro yn Noc Penfro.

Fel rhan o’r prosiect hwn, gwnaeth y myfyrwyr raglen ddogfen. Gan gymryd rhan ym mhob elfen o’i greadigaeth – o fwrdd stori a chyfweld i ffilmio a golygu – bu modd iddynt ddysgu sgiliau newydd a magu hyder mewn ffordd sy’n gweithio iddynt. Gallwch weld canlyniadau eu gwaith caled a gwylio eu rhaglen ddogfen yma.