News Story

"As a queer young person, I was so excited and happy because I'd never seen another gender-diverse person on the stage before." Aelod o'r gynulleidfa

Roedd Feral Monster yn stori dod i oed am fwrlwm llencyndod a deithiodd i 5 lleoliad ledled Cymru ym mis Chwefror a mis Mawrth 2024.

Fe wnaethom flaenoriaethu recriwtio tîm creadigol LHDTQIA+ i gyd i adrodd y stori garu ryfedd hon. I lawer o’r cast, y bobl greadigol a’r criw, dyma oedd eu cyfle cyntaf i weithio ar gynhyrchiad cerddorol ar raddfa fawr.

Mae dau berson yn eistedd ar siglenni, mae un ohonyn nhw'n dal unigolyn arall ar y siglen, ac maen nhw'n edrych fel petaen nhw ar fin cwympo.
Mae grŵp o bobl o dan set swing yn tynnu wyneb at unigolyn arall sy'n edrych yn ôl arnynt.

"To have this opportunity to have my work produced by a national theatre company and for the queerness of it to be celebrated has been so valuable for me on a personal and professional level. I am hoping it will open doors for me to create more queer theatre, both in and out of Wales." Bethan Marlow, dramodydd Feral Monster

Ein heffaith

 • Mynychodd 2,538 o bobl gyda nifer uchel o rai dan 25 oed: 29% yn Theatr y Sherman
 • Ni allai pawb ddod yn bersonol ond cyrhaeddodd ein hymgyrch 821,463 o bobl ar draws gweithgareddau byw a digidol.

"It was a powerful experience, and our young people really enjoyed it."

O The Amber Project (sy’n cefnogi unrhyw berson ifanc (14-25 oed) yn ardaloedd Caerdydd sydd â phrofiad o hunan-niweidio a/neu sy’n draws, anneuaidd neu'n cwestiynu eu rhywedd)

"Everyone is still raving about the show. Our experience from start to finish was very welcoming and considerate."

Gan Swyddog Ymgysylltu Cymheiriaid yn UCAN Productions (grŵp dall a rhannol ddall)


 • Cyflogwyd 23 o wneuthurwyr theatr llawrydd

"Our mantra for this show every day we go and rehearse is “this is for the queer kids”." Izzy Rabey, Cyfarwyddwr

"Seeing the audiences flood in (from working-class queer folk of all ages to parents and their queer teenagers) has definitely given me the confidence that I have an audience for my stories." Bethan Marlow, dramodydd Feral Monster

"Feral Monster has been a wonderful opportunity for LGBTQIA+ artists to come together and work as a team to put on a big fabulous show. For me it’s been an exciting step in my career, having my work seen on some of the biggest stages in Wales." Marty Langthorne, Dylunydd Goleuadau

"Feral Monster is the first proper musical I’d ever written, so it was a big career leap for me!" Nicola T Chang, cyfansoddwr

"Thanks to this opportunity, I feel confident in working on other larger-scale productions as a music director." Alex Comana, Cyfarwyddwr Perfformio Cerddoriaeth

Mae unigolyn yn sefyll ar lwyfan gyda'i freichiau wedi'u nodi o'i flaen a golwg flin ar ei wyneb. Mae dau unigolyn yn sefyll yn agos y tu ôl iddynt ac yn y cefndir mae unigolyn arall yn dynwared ei ystum.
 • Fe wnaethom gefnogi 12 cerddor sy'n dod i'r amlwg i ddysgu am greu cerddoriaeth ar gyfer y theatr. Perfformiodd yr artistiaid yn 9 gig Feral Fest yn ystod y daith a recordio eu traciau newydd mewn stiwdio ar ôl mentora a gweithdai gan awdur a chyfarwyddwr Feral Monster.

"I had a wonderful time collaborating with and learning a different way to join different music genres together." Kat Rees, artist Feral Fest o Lanelli

 • Fe wnaethom ehangu mynediad i’r celfyddydau trwy roi tocynnau am ddim ac am bris gostyngol a grantiau teithio i grwpiau LHDT+ a ieuenctid, 10 ysgol a 5 prifysgol.
Cesglir deg o unigolion mewn lolfa. Maen nhw i gyd yn gwenu ar y camera ac yn gwneud ystumiau gwahanol gyda'u dwylo.
Mae dau unigolyn yn eistedd wrth ymyl ei gilydd mewn ystafell, yn gwenu. Mae gwrthsain ynghlwm wrth y waliau a pheth offer sain ar ddesg y tu ôl iddynt, sy'n awgrymu eu bod yn eistedd mewn stiwdio recordio. Mae unigolyn arall yn eistedd ychydig allan o ffrâm ar y chwith.

"It spoke to my pupils on so many levels. We all laughed and cried our way through it … Most of my students have never even been to a theatre before so that in itself was special." Pennaeth Blwyddyn 10 o ysgol yng Nghaerdydd

"The young people all came out saying the show was unreal and are super thankful to have been able to see the show. It was truly spectacular!" Organised Kaos


"I enjoyed Feral Monster as it introduced me to new techniques that I had never seen before, and I enjoyed how it dealt with serious topics and issues people deal with every day in a creative way." Myfyriwr Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Aberhonddu

 • Cyhoeddasom 300 o gopïau o sgript Bethan Marlow gyda Parthian Books, oedd ar werth yn lleoliadau'r daith a siopau llyfrau annibynnol/LHDT+ ledled Cymru

"The publication of Bethan Marlow’s brilliant script will mean that it’s able to be shared and celebrated for years to come." Naomi Chiffi, Cyfarwyddwr Cydweithio, National Theatre Wales


"As a queer young person, I was so excited and happy because I'd never seen another gender-diverse person on the stage before… Thank you to everyone for putting the piece on the stage and creating and addressing things that often people are sometimes too scared to. It was brave, touching and inspiring." @rain_acceptance_from_the_sky

"I cannot shout loud enough about how much I loved this show. I was barking laughing like an idiot, wiping tears away for ages, clinging to each other in the audience." @Pixieglas

"It was a powerful experience, and our young people really enjoyed it." The Amber Project

"Everyone is still raving about the show. Our experience from start to finish was very welcoming and considerate." UCAN Productions

Mae pump o bobl ar lwyfan, pedwar ohonyn nhw'n dawnsio o gwmpas unigolyn sy'n gorwedd yn y canol ac yn edrych ar y camera.

Diolch

Mae popeth a wnawn yn NTW mewn cydweithrediad. Roedd Feral Monster yn ymdrech tîm enfawr i ddod ag artistiaid, gweithwyr proffesiynol a chymunedau ynghyd.

Rydym eisiau dweud diolch arbennig i'n cyllidwyr.

Noddwyd Feral Monster gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality a’i gefnogi gan:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Y Gronfa Agored Sefydliad PRS
 • Sefydliad John Ellerman, fel rhan o raglen Dramayddion NTW
 • Jack Arts
 • Llywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Caerdydd.