Feral Fest

Mae Feral Fest yn becyn cyfleoedd datblygu pwynt mynediad fel rhan o waith ymgysylltu NTW TEAM. Mae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y byd creu cerddoriaeth ar hyn o bryd - ond sydd heb ddod o hyd i'w cam cyntaf ar y llwybr hwnnw eto.

Gweithio gyda'r awdur Feral Monster Bethan Marlow, cyfarwyddwr Feral Monster Izzy Rabey a Josh Whyte, gerddorion ar gam cynnar yn eu gyrfa ddysgu am gyfansoddi caneuon a chreu cerddoriaeth ar gyfer y theatr.

Bydd gennym gigs gan bob un o’r artistiaid Feral Fest yma ar hyd taith Feral Monster.

Cwrdd â'r artistiaid

Ynglŷn â Feral Fest

Sut mae'n gweithio

Fel rhan o Feral Fest, byddi di'n:

 • dysgu gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, gan gynnwys y tîm creadigol y tu ôl i Feral Monster.
 • ennill profiad amhrisiadwy o ran creu cerddoriaeth ar gyfer y theatr.
 • recordio dy gyfansoddiad wedi'i ysbrydoli gan Feral Monster yn broffesiynol, gan agor drysau i orsafoedd radio a llwyfannau eraill.
 • perfformio mewn lleoliadau ar hyd taith Feral Monster ochr yn ochr â cherddorion Feral Fest eraill o ar draws Cymru.
 • bod yn rhan o rwydwaith cymheiriaid newydd o gyd-gerddorion Feral Fest o bob rhan o Gymru.
 • bod yn un o'r bobl gyntaf i weld Feral Monster yn yr ymarfer gwisg.
 • ennill cysylltiadau â rhwydweithiau eraill yn eich ardaloedd lleol a all gynorthwyo ymhellach eich taith greadigol yn y dyfodol.
Sut y byddwn i'n cefnogi
 • Teithio, llety a threuliau y telir amdanynt:
  • rhagolwg unigryw o Feral Monster yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd
  • gigiau ar hyn y daith
 • Recordiad proffesiynol o dy drac wedi'i gyfansoddi y galli di ei ddefnyddio i hyrwyddo dy waith yn y dyfodol.
 • Ffotograffiaeth a ffilm o dy berfformiadau y galli di eu defnyddio i hyrwyddo dy waith yn y dyfodol.
 • £260 y pen i berfformio mewn dau gig Feral Fest.
Gigiau

Theatr y Sherman, Caerdydd

Dydd Mercher 21 Chwefror
Aneurin am 21:00

Dydd Iau 22 Chwefror
Neo Ukandu (May Swoon) am 21:00

Dydd Gwener 23 Chwefror
Wafa Arman am 21:00

Dydd Sadwrn 24 Chwefror
Izak Zjalic (Sachasom) am 18:00
Richard Dannenberg (Karypsia) am 18:20
Hedydd Ioan (Skylrk.) + Osian Cai (Cai) am 21:00
Kat Rees am 21:20

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Dydd Iau 29 Chwefror
Izak Zjalic (Sachasom) am 18:30
Richard Dannenberg (Karypsia) am 20:30

Pontio, Bangor

Dydd Mercher 6 Mawrth
Hedydd Ioan (Skylrk.) + Osian Cai (Cai) am 18:15

Dydd Iau 7 Mawrth
Aneurin am 18:15
Neo Ukandu (May Swoon) am 18:30
Wafa Arman am 18:45
Fruit
am 20:30
Rightkeysonly
am 20:45

Ffwrnes, Llanelli

Dydd Mercher 13 Mawrth
Keziah O'Hare (Kawr) + Jared Planas (Stuttershock) am 18:15

Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

Dydd Iau 21 Mawrth
Rightkeysonly am 18:30
Fruit am 20:30

Noddir Feral Monster gan y Cymdeithas Adeiladu Principality a’i cefnogi gan The Open Fund PRS Foundation, John Ellerman Foundation, fel rhan o raglen Dramayddion NTW, Jack Arts a gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Caerdydd.