News Story

Ym mis Mawrth cynhaliwyd noson meic agored gyntaf TEAM yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi. Ac am noson oedd hi!

Holl bobl wych y gwnaethon ni gwrdd â, ffrindiau rydyn ni wedi’u gwneud a dal i fyny â nhw, a thalent a welsom yn perfformio.

Rydyn ni wedi treulio’r ychydig fisoedd diwethaf yn gofyn cwestiynau ac yn gwrando ar syniadau, gyda’n gilydd yn rhagweld sut y gallai dyfodol y celfyddydau yng Nghymru edrych ar gyfer cymunedau, a sut y gallai’r dyfodol edrych i TEAM.

Mwynhawyd barddoniaeth, o'r cyfriniol a'r telynegol, i'r comedi a'r protestio. Cawsom gerddorion tyner ac aflafar; unawdau gitâr acwstig, feiolinau, bas dwbl a lleisiau hardd wedi gwneud y noson hon yn llawn amrywiaeth, ac yn hynod arbennig.

Diolch i bawb wnaeth berfformio, a phawb ddaeth draw! ‘Tan yr un nesaf.