About Theatr Gymreig a'r Argyfwng Hinsawdd

Rydyn ni'n eich gwahodd i ddod at eich gilydd i drafod sut mae diwydiant theatr Cymru yn ymateb i’r argyfwng hinsawdd.

Yr argyfwng hinsawdd yw'r cyd-destun yr ydyn ni nawr yn creu gwaith ynddo. Ni allwn ni newid hynny. Ond fe allwn ni newid sut rydyn ni'n gwneud i hynny weithio a beth yw'r gwaith. Mae'r diwydiant yn ecosystem, wedi'i gysylltu ar sawl pwynt. Drwy gydweithio a dysgu oddi wrth ein gilydd, gall Cymru osod y bar o arfer gorau.

Ymunwch â ni yng Pontio, Bangor i gychwyn y daith honno. Gwrandewch ar straeon am lwyddiannau a methiannau, cynnydd a heriau, a rhannwch eich meddyliau a'ch syniadau eich hun am greu theatr gan gadw cynaliadwyedd wrth galon y cyfan.

Yr hyn i'w ddisgwyl

Bydd y diwrnod yn cael ei rannu'n bedair rhan. Bydd deuddeg siaradwr sydd ag arbenigedd neu brofiad yn eu meysydd yn rhoi sgyrsiau byr i ysgogi sgwrs ac ateb cwestiynau. Mae'r gweddill i fyny i chi.

Gallwch ddweud wrthym am eich buddugoliaethau, penderfyniadau 'gwyrdd' sydd wedi gweithio, ailddefnyddio setiau, lleihau cludiant, neu newid i LEDs. Gallwch hefyd ddweud wrthym am bethau nad ydynt wedi mynd cystal…

Byddwch yn eistedd wrth fyrddau crwn i hwyluso sgwrs ac annog ymgysylltiad. Erbyn diwedd y dydd, rydym yn gobeithio y byddwn o leiaf wedi rhannu rhai syniadau a fydd yn ddefnyddiol ac y gallwch eu cymryd yn ôl a'u hymgorffori yn eich gwaith.

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod

Archebu

Os hoffech fynychu'n bersonol yng Pontio, archebwch eich lle isod. Mae presenoldeb yn rhad ac am ddim ond mae'r capasiti yn gyfyngedig.

Os byddwch yn ymuno ar-lein, ewch i AC i gael mynediad i'r llif byw o 10am dydd Iau 7 Mawrth.

Amserlen y siaradwyr

O 10.30: Cofrestru a rhwydweithio

Rhan 1

11:00 - 11:45: Croeso a chyflwyniadau

11:45 - 12:00: Christian Dunn - Yr Argyfwng Amgylcheddol

12:10 - 12:20: Kate Lawrence - Prosesau creadigol technoleg isel: gwrando, arsylwi, asesu risg, ailgylchu, peidiwch â gorlwytho’ch hun

12:25 - 12:35: Dr Einir Young - Amgueddfa Eco

Rhan 2

12:45 - 12:55: Lindsey Coulbourne - Ceisio cysylltiad â bodau dynol a'r sawl sy'n fwy na bodau dynol

12:45 - 12:55: Karine Décorne - Yr Economi Gylchol

Cinio

Rhan 3

14:10 - 14:20: Osian Gwynn - Pontio a'r Argyfwng Hinsawdd

14:20 - 14:25: David Evans - Cyflwyniad i Lyfr Gwyrdd y Theatr

14:25 - 14:35: Gwion Lloyd - Gweithio gyda Llyfr Gwyrdd y Theatr yn Pontio

14:35 - 14:50: Jim Davis - Gweithio gyda Llyfr Gwyrdd y Theatr yn Theatr Clwyd

14:50 - 15:05: Joe Roberts - Strategaeth CCC ar gyfer Cyfiawnder Hinsawdd a'r Celfyddydau

15:05 - 15:15: David Evans - Fforest y Theatr

Rhan 4

15:40 - 16:20: Trafodaethau grŵp a rhannu

16:20 - 16:30: Prif ganfyddiadau a myfyrdodau'r gwrandawyr

Mae cyfleoedd am sesiynau holi ac ateb ar ôl pob sgwrs.

Gwybodaeth ychwanegol

Darperir te a choffi. Mae croeso i gynulleidfaoedd ddefnyddio'r caffi ar y safle ar gyfer cinio.

Dewis dyddiadau ac archebu

  • Pontio, Bangor

    Archebu nawr