News Story

★★★★ “[A] beautiful and moving portrait of a place and its people." Guardian

Agorodd Circle of Fifths gan y cyfarwyddwr Gavin Porter ddeialog am alar - pwnc a ystyrir yn tabŵ mor aml - gyda chynulleidfaoedd ledled y wlad. Archwiliodd y sioe sut y gall cerddoriaeth a straeon ein cysylltu ar adegau o golled.

Mae cyd-greu yn ganolog i Circle of Fifths, profiad theatr ymdrochol a ddyfeisiwyd gyda chydweithfa o gerddorion ac artistiaid o gymuned amlddiwylliannol hynaf Cymru, Butetown.

Wedi'i pherfformio am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2022 yng Nghaerdydd wrth agor i gymeradwyaeth y beirniaid, Circle of Fifths oedd y gyntaf o sioeau NTW i gael ei hail-gynnal, gan alluogi i straeon o Butetown gael eu rhannu yn ei milltir sgwâr yng Nghanolfan Gymunedol Butetown yn ogystal ag yng Nghasnewydd, Glyn Ebwy, Y Waun, Aberteifi, Cas-gwent, Pontypridd a Brixton yn ne Llundain.

“An astonishing portrait of grief, community, music and memory, told through an immersive funeral ceremony, complete with samosas and Welsh cakes. I've lived with continual grief for three years. The production is so raw, real and heart-wrenching, it broke me several times, but it's also SO full of joy and celebrating life that I think I healed a little.”Aelod o'r gynulleidfa

Ein heffaith

Circle of Fifths yw gwaith theatrig mawr cyntaf y cyfarwyddwr Gavin Porter. Rydym wedi gweithio gyda Gavin ar nifer o brosiectau ers 2011 gan gynnwys The Agency, The Soul Exchange a De Gabay. Fel ein Cydymaith Creadigol, fe greodd Y Prosiect Democratiaeth Mawr.

‘Having come up through NTW TEAM, I’ve always been interested in how the skills I’ve honed through my documentary work, and interviewing hundreds of people, could be transferred into a theatrical space.” Gavin Porter

Ar ôl colli ei ewythr i COVID-19, cododd ei gamera a dechrau casglu straeon pobl am sut mae bywydau'n cael eu dathlu mewn marwolaeth a phwysigrwydd traddodiadau a defodau

 • Ar ei thaith, cafodd Circle of Fifths ei gweld gan 982 o bobl ar draws 14 sioe mewn theatrau lleol, canolfannau cymunedol a Brixton House. Roedd 6 allan o 8 o'r lleoliadau â dyddiadau wedi gwerthu allan. Roedd 46% yn mynychu ein gwaith am y tro cyntaf.


“Deeply immersed in our communities. One of the most heart-warming and cathartic realisations of collective grief I have yet witnessed. These have been tough times and we have no idea what stories our audiences carry with them. You held us well.”

Aelod cynulleidfa o Lundain

“Outstanding production of loss, love, grief and happiness. We felt a roller coaster of emotions through empathy and the celebration of life.”

Aelod cynulleidfa o'r Waun

“From tears of grief to belly laughs to fond memories remembering loved ones... And then a bit of dancing and celebrating.”

Aelod cynulleidfa o Gasnewydd

“The most energising, real, heart-melting, funny and open piece of theatre I’ve ever encountered.”

Aelod cynulleidfa o Aberteifi


 • Roedd 91% o'r rhai a oedd yn bresennol yn meddwl bod y sioe o ansawdd uchel ac roedd 100% yn meddwl bod y sioe yn werth am arian.
 • Ni allai pawb fod yno'n bersonol, ond cyrhaeddodd ein hymgyrch dros 1 filiwn o bobl ar draws gweithgareddau byw a digidol megis cyfweliadau â phobl greadigol a chynulleidfaoedd.
Mae yna unigolyn yn sefyll , yn gafael yn ei frest â'i law dde ac yn pwyntio â'i law chwith. Maen nhw'n gwisgo siwt heb y siaced ac mae yna dau unigolyn yn eistedd y tu ôl iddynt.
 • Cyflogwyd 17 o wneuthurwyr theatr llawrydd.

"The people, the laughter, the audience's love of the show... Knowing that we have given it our best shot makes me happy as a performer." Aelod o'r cast

"I have worked with artists that I haven't worked with before. I've had the opportunity to explore my voice with music. Working with members of the Butetown community has been exciting and so inspiring." Aelod o'r cast


Fe wnaeth y daith hefyd agor cyfleoedd i bobl greadigol a phobl ifanc ledled Cymru, gan gynnwys arddangos artistiaid lleol mewn digwyddiadau cymdeithasol NTW TEAM a hwyluso gweithdai rhwng cenedlaethau:

 • Cynhaliwyd ein Noson Meic Agored TEAM gan Francesca Dimech, aelod o'r cast yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi wedi’i chefnogi gan 17 o artistiaid lleol a 3 gweithiwr llawrydd yn perfformio i gynulleidfa o 75.

 • Cefnogodd noson agoriadol y sioe yng Nglan yr Afon, Casnewydd 5 o weithwyr creadigol llawrydd o Gasnewydd a Chaerdydd i berfformio gig ar ôl y sioe.

 • Buom yn cydweithio â 28 o gyfranogwyr ar ein Prosiect Storïwyr Ifanc, a ysbrydolodd gysylltiadau rhwng cenedlaethau mewn cymunedau ledled Cymru a Brixton. Gwelwyd arddangosfa o'r portreadau sain hyn gan 982 o bobl ar draws y daith a gwrandawyd arnyn gan 300 o bobl ar-lein.

 • Fe wnaethom ehangu mynediad i’r celfyddydau trwy roi tocynnau am ddim/gostyngol i gymunedau, megis darparu bws mini i grŵp o Butetown i fynychu’r noson agoriadol yng Nghasnewydd.

Cefnogodd noson agoriadol y sioe yng Nglan yr Afon, Casnewydd
Noson Meic Agored TEAM yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi
 • Fe wnaethom gefnogi busnesau bach ledled Cymru gydag wyth bwyty Indiaidd (pob un yn lleol i'r lleoliadau) a dau gyflenwr pice ar y maen i ddarparu 820 o samosas a 880 o bice ar y maen i gynulleidfaoedd eu mwynhau ar ôl y sioe.

 • Ffrydiodd un aelod o gynulleidfa Brixton House y sioe gyfan yn fyw i'w deulu yn ôl yn Butetown (fe wnaethon ni ysgubo hon o dan y carped..!).


Diolch

Roedd Circle of Fifths yn ymdrech tîm i ddod ag artistiaid, gweithwyr proffesiynol a chymunedau ynghyd.

Rydym eisiau dweud diolch arbennig i'n cyllidwyr:

 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Sefydliad John Ellerman am gefnogi'n prosiect Dramayddion Cyswllt.