News Story

Efallai dy fod yn cofio Jeremy Linnell o'n Carfan Springboard 2021. Mae'n wneuthurwr theatr niwroamrywiol sy'n creu gwaith sy'n pontio comedi ac arswyd, gyda ffocws ar ryngweithio â'r gynulleidfa. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn archwilio ffrydio byw, theatr a gemau. Empathy with Awfulness yw ei brosiect diweddaraf ac un o'n egin gomisiynau.

Mae ein hegin gomisiynau yn galluogi artistiaid i ddatblygu syniadau o gyfnod cynnar iawn. Gan weithio'n agos gyda'n tîm Datblygiad Creadigol, mae artistiaid yn cael amser, lle ac arian i archwilio potensial syniad, a sut y gallai comisiwn llawn edrych.

Gyda’n cefnogaeth ni, bydd Jeremy yn hau hadau profiad byw hybrid Gêm Realiti Amgen (ARG):

“Mae gen i ddiddordeb ym mhoblogrwydd cynyddol ffigurau hawliau dynion fel Andrew Tate a'r gydberthynas uniongyrchol â thwf delfrydau asgell dde eithafol.

Mae llawer o bobl yn pryderu am y rhai sy’n dweud eu bod yn edmygu Andrew Tate. Mae ganddo apêl frawychus, ddeniadol sy'n cael effaith drawsnewidiol ar bobl sy'n cael eu swyno ganddo. Y cwestiwn yw pam a beth ellir ei wneud am y peth.”

Yn ystod ei egin gomisiwn, bydd Jeremy yn gweithio ochr yn ochr â ni i:

  • Cwrdd â chydweithwyr posibl i archwilio model posibl y gwaith, gan ystyried:
    • Arswyd fel genre theatrig
    • Sut mae ei gydran ar-lein yn cwrdd â phrofiad theatrig byw ymdrochol
    • Sut mae Andrew Tate yn dylanwadu ar bobl ifanc mewn ysgolion.
  • Gweithio gydag aelodau'r cyhoedd i gael adroddiadau uniongyrchol o'r hyn sy'n apelio am Andrew Tate.
  • Dechrau llunio’r syniad gyda dramaydd i fapio “darlun mawr” y naratif y bydd y gynulleidfa’n ei brofi.
  • Mae hyn yn cynnwys nodi cymeriadau allweddol a phrif bwyntiau'r plot. Ochr yn ochr â hyn i gyd, byddan nhw'n archwilio i ba raddau mae arswyd yn ganolog i'r gwaith.

Mae hyn oll yn arwain at fforwm cyhoeddus agored; gofod di-farn lle gall pobl siarad am eu profiadau.

Gelli di ddilyn Jeremy ar Twitter am y diweddariadau diweddaraf ar y prosiect a'i waith. Os hoffech chi sgwrsio gyda Jeremy am eich profiadau, cysylltwch â ni.