About FRANK

Ynglŷn FRANK

‘Rydym i gyd wedi bod o gwmpas yn ddigon hir i wylio mynydd yn araf droi’n llwch. Fy nhad oedd fy un i.’

Wedi’i gynnwys yn amgylchedd di-haint ffatri gwrth-wenwyn nadroedd yng Ngorllewin Cymru, mae Frank yn brwydro i ddod i delerau â marwolaeth ddiweddar ei dad. Yn anfodlon ar ei swydd, mae’n ailymweld ag atgofion â’r gobaith o newid ei ddyfodol a thawelu perthynas tad-mab gymhleth.

FRANK yn ffilm fer iasol o hardd ac ingol sy’n cynnwys barddoniaeth wreiddiol gan Frank a cherddoriaeth gan Sam Jones.

Wedi’u lleoli yng Nghymru, mae’r Jones Collective yn cael eu hysbrydoli gan y bobl a’r cymunedau y maent yn cwrdd â nhw. Mae FRANK wedi’i ysbrydoli gan, a’i greu gyda’r bardd a’r gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd go iawn, Frank.

Eleven minutes of depth and nuance… honestly moving, visually strong, and like all good short films, lingers like a flash in the darkness.

Wales Arts Review

Dangoswyd FRANK am y tro cyntaf yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter ar 22 Chwefror 2022 ac roedd ar gael i’w gwylio ar-lein tan 21 Mawrth 2022. Jones Collective, National Theatre Wales a Frank Thomas mewn cydweithrediad â Plastique Fantastique.


Y tîm creadigol

Cyfarwyddwr / Awdur
Jesse Briton
Cyfarwyddwr / Dylunydd
Buddug James Jones
Perfformiwr / Awdur
Frank Thomas
Cyfansoddwr
Sam Jones
Cyfarwyddwr ffotograffiaeth
George Morris
Cynhyrchydd
Gavin Porter