List of Events

 1. Dyn ifanc yn gwisgo sbectol yn dal bysellfwrdd. Menyw ifanc sy'n dal meicroffon â'i breichiau o'i gwmpas.

  Petula

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 2. Darlun du a gwyn o bobl yn gorymdeithio o dan bont gyda 'Cardiff 1919' wedi'i ysgrifennu arno.

  Cardiff 1919: Riots Redrawn

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 3. Golygfa goedwig gyda swigen enfawr yn cynnwys y gair FRANK wedi'i arosod yn y canol.

  FRANK

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 4. Dyn yn sefyll gyda'i freichiau o amgylch dynes, a'r ddau yn darllen sgriptiau.

  A Proper Ordinary Miracle

  Wrecsam, Tachwedd 2022
 5. Mae parti pen-blwydd yn cael ei gynnal, mae dawnsiwr yn y ganolfan ac mae unigolyn i'r chwith o'r dawnsiwr yn edrych yn anghyfforddus.

  The Cost of Living

  Theatr y Grand Abertawe, Mawrth 2023
 6. Mae dyn ifanc yn eistedd croesgoes wrth fwrdd. Mae gan y bwrdd lamp wedi'i chynnau arno.

  my name is joseph k

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 7. Grŵp o bobl o alluoedd ac ethnigrwydd gwahanol yn sefyll gyda'i gilydd â'u dyrnau yn yr awyr.

  Fly the Flag

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 8. Mae plentyn yn gwisgo cot fawr, paent wyneb, ac yn dal ymbarél yn un llaw a thiwb yn y llall. Mae oedolyn yn sefyll wrth ei ymyl yn dal meicroffon.

  Treantur (Kidstown)

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 9. Mae tri unigolyn yn sefyll mewn rhes, yn canu. Mae'r unigolyn ar y chwith yn chwarae gitâr, tra bod dyrnau'r unigolyn yn y canol wedi'u clensio uwch eu canol, gyda thrombôn yn ei law chwith. Mae'r unigolyn ar y dde yn dal trwmped ond nid yw'n ei chwarae. Maen nhw'n edrych yn syth ymlaen.

  Circle of Fifths | Taith

  Hydref 2023 - Ionawr 2024
 10. Darluniau o wenynen, goleudy, cwch gwenyn, cwch, blodyn yr haul, coeden, yr haul, y lleuad a Chôr y Cewri.

  Go Tell the Bees

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo
 11. Mae pedwar o bobl ar lwyfan, yn cwrcwd gyda'u dwylo ar eu pengliniau yn wynebu'r camera. Maent i gyd wedi canolbwyntio ar eu hwynebau.

  Feral Monster

  15 Chwefror – 22 Mawrth 2024
 12. Grŵp o bump o bobl yn cynrychioli cymysgedd o rywiau ac ethnigrwydd yn sefyll mewn ffurfiant. Mae un yn chwarae trombôn, mae un yn chwarae trwmped. Mae'r fenyw yn y canol yn dal cansen.

  Circle of Fifths

  Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi’i archifo