About Go Tell the Bees

Wedi’i ddatblygu yn sgil pedair blynedd o drafodaethau, ac wedi’i ysbrydoli gan 25 mlynedd ers trychineb y Sea Empress, mae Go Tell the Bees yn ffilm wedi’i chreu gan, gydag, ac ar gyfer pobl Sir Benfro.

Mae tywyllwch ar y gorwel – rhywbeth yn sleifio’n agosach sy’n atseinio duwch a oedd yn cwmpasu’r tir a’r môr 25 mlynedd yn ôl.

Gall y gwenyn, a oedd ar un adeg yn ffrindiau a’n gyfeillion i ni, synhwyro’r perygl ac maent yn paratoi i ffoi. Hebddynt, bydd ecosystem y Ddaear a’n cymunedau’n chwalu.

Mae un plentyn bach sydd â chysylltiad arbennig â’r byd naturiol yn synhwyro’r perygl. Ymunwch ag ef ar daith epig wrth iddo deithio Sir Benfro gyda dim ond pedair awr ar hugain i’n hailgysylltu â natur a gyda’n gilydd i helpu argyhoeddi’r gwenyn i aros.

Gwyliwch y trelar

Go Tell the Bees was presented by NTW TEAM and co-created by Naomi Chiffi, Di Ford, Sita Thomas and the people of Pembrokeshire.

Ym Medi 2021 dangoswyd Go Tell the Bees mewn cestyll crand a ffermydd hardd ar draws y wlad. Dechreuodd bob un o'r digwyddiadau hyn gyda pherfformiad byw, cyfle i archwilio ein harddangosfa Simple Acts a chyflwyniad gan y storïwr a chrëwr myth, Phil Okwedy.

Sea Empress 25

Mae amser yn cael ei atalnodi gan eiliadau. Eiliadau sy’n newid pethau. Eiliadau sy’n gwneud inni stopio.

Roedd 8.07pm ar noson y 15fed o Chwefror, 1996, yn un o’r eiliadau hyn. 25 mlynedd yn ddiweddarach, mae arllwysiad olew y Sea Empress yn dal i fod yn ffres yng nghof Sir Benfro.

O syrffwyr i bysgotwyr, gweithwyr purfa olew i gapteiniaid llongau, cadwraethwyr i wleidyddion, dewch i glywed y straeon personol gan y bobl a oedd yno. Gyda delweddau breuddwydiol a cherddoriaeth atmosfferig gan John Lawrence o Gorky’s Zygotic Mynci, mae Sea Empress 25 yn adrodd hanes trychineb amgylcheddol y mae ei heffaith yn dal i gael ei theimlo heddiw.

Mae Sea Empress 25 yn ffilm gan Gavin Porter, a wnaed mewn cydweithrediad â Postcards and Podcasts.


Cymerwch olwg ar ein ap gwe

Mae ap gwe yn cyd-fynd â Go Tell the Bees, a ddatblygwyd yn arbennig ar ein cyfer gan Natasha Bigford.

Ar yr ap fe welwch:

  • Adnoddau i’w harchwilio ac i’ch ysbrydoli
  • Cerddoriaeth o drac sain y ffilm gan John Lawrence, Jess Ward a Molara Awen
  • Cyfres o “Stories for Stressed Grown Ups” gan Neil Bebber
  • Cyfres o straeon a myfyrdodau yn ymwneud â’n Gweithredoedd Syml, a grëwyd gan Phil Okwedy a phlant Ysgol Maenorbŷr
  • A rhagor!

Gan mai ap gwe yw hwn, nid oes angen i chi lawrlwytho unrhyw beth, dim ond mynd i gotellthebees.org ar eich dyfais symudol.

Sylwch: gallwch gyrchu’r ap ar ddyfeisiau bwrdd gwaith, ond cewch y profiad gorau ar ddyfais symudol.

Cast & Credydau

Tîm creadigol a chyfranogwyr

Naomi Chiffi – Cyd-Grëwr & Awdur

Diana Ford – Cyd-Grëwr & Dylunydd

Sita Thomas – Cyd-Grëwr & Cyfarwyddwr

Gavin Porter – Cyd-Grëwr

Julia Thomas – Cyd-Grëwr

Almir Koldzic – Cyd-Grëwr

Joe Sullivan – Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth

Jack Abbott – Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth 2il Uned

Joe Sullivan – Golygydd

Chloe Barnes – Cynhyrchydd

Gemma Thomas – Rheolwr Llwyfan Y Cwmni

Becca Moore – Rheolwr Llwyfan

Devinda De Silva – Pennaeth Cydweithredu NTW

Rachel John – Cyswllt TEAM NTW (Sir Benfro)

Sophie Lewis – Cynorthwyydd TEAM NTW

Fahadi Mukulu – Cyfarwyddwr Cyswllt

Ceri James – Dylunydd Goleuadau

Gemma Green Hope – Animeiddio

Tom Frost – Dylunio Graffeg

Jon Foreman – Artist Tir

Dave Hammerton – Saer

Ivan Black – Dylunio Ychwanegol

John Lawrence – Cyfansoddwr

Jess Ward – Cyfansoddi ychwanegol a thelynor

Kristian Westmacott – Lleisiau gwenyn

David Pepper – Cyfansoddiad piano

Molara Awen & Jenny Guard (gyda diolch i Span Arts) – Cyfansoddiadau corawl

Sabrina Evans – Geiriau, Catch This Quiet

Samba Doc – Offerynnau Taro

Kelly Bannister – Cynorthwyydd Gwisgoedd

Fran Evans – Cynorthwyyd Dylunio

Jack Waring – Cynorthwyydd Cynhyrchu

Laura Chapman – Cynorthwyydd Cynhyrchu

Georgia Daniels – Cynorthwyydd Cynhyrchu

Sanjyokta Deshmukh – Ysgrifennu ychwanegol (Môr)

Wayne Boucher – Ffilmio a chynnwys sain ychwanegol

Wil Eiddan Richardson – Ffilmio ychwanegol

Rowan Chitania – Ffilmio ychwanegol

Blaise Bullimore – Deunydd Stoc Sea Empress

Gareth Davies – Ffotograffiaeth Sea Empress

Cast yn nhrefn ymddangos

Phil Okwedy – Seer

Tristan Edmonds – Dryw

Sophie Grehan – Dawnsiwr

Hannah La-Trobe – Dawnsiwr

Francesca Tebbutt – Dawnsiwr

Abigail Beck – Gohebydd Newyddion

Melissa Phillips – Gwenyn

Mirelle Gipson – Hedd

Kristian Westmacott – Mabon

Ben Hughes – Gwenyn

Oscar Kinnard – Gwenyn

Kenton Lloyd Morgan – Ywen

Ava Thomas – Protestiwr

Raph Chiffi – Protestiwr

Ivy Chiffi – Protestiwr

Gruff Chiffi – Protestiwr

Rachel John – Protestiwr

Judith Humphreys – Zephyr

Molara Awen – Petra

Sanjyokta Deshmukh – Môr

Syrffwyr, nofwyr, lleisiau pysgotwyr

Ruby Stephens

Kate Wright

Jane Williams

Robbie Price

Gavin Wright

Robert “Nobby” Hall

Jack Waring

Grant Jones

Rhiannon Morgan-Bell

Cast cymunedol

Garddwyr Cymunedol

Ben Manning, Brian Rowe, Carolyn Waters, Judy Roblin, Marg Howells, Melanie Phillips, Rhys J Hughes, Rhys John, Rosie Manning, Vanessa John

Protestwyr

Josh Beynon, Cara Gaskell, Angharad Tudor Price, Moira Jenkins, Angela Newman, Jackie Gilderdale, Mary Baker, Peter Warrender

Protestwyr, Get the Boys a Lift

Ryan Evans, George Ratcliffe, Jordan Marshall, Rhian Clutterbuck, Holly Skyrme, Harri Evans, Amsaal Maqsood

Protestwyr, VC Gallery

Ryan Wilson, Gemma Taylor, Rafael Smith

Artistiaid wedi’i ysbrydoli gan natur

David Pepper, Guy ‌Manning‌, Ivan‌ ‌Black‌, Molly Creemer, Millie‌ ‌Marotta‌, Anwen Walter, Kerry Steed

Syrffiwr

Harry Cromwell, Sam Ryder, Cara Gaskell

Cyfweliadau gair am air (adran Môr)

Anna Grime, Debbie Cranmer, Jackie Jones, Jo Sharpe, Makala Jones, Nimi Marwick, Penny Dafforn, Sam Minas, Sarah Mullis, Selina Taylor, Sian Richardson, Sue Cox

Cyfweliadau gair am air (adran Môr)

Diana Ford, Cara Gaskell, Sian Richardson, Peter ‘Chippy’ Thomas

Gwylnos canhwyllau, Skrinkle

Rachael Bush, Kate Wright, Gavin Wright, Jane Webster, Peter Webster, Anne Joyner, Jay Z May, Kev May, Robert James Hall, Jane Williams, Irene Williams

Gwylnos canhwyllau, One Voice Choir

Alice Davidson, Ann Phillips, Annie Stuart, Ase Forder, Cathy Davies, Eliza Allen, Gill Meaney, Gilly Davidson, Hannah John, Holly Cross, Jenny Guard, John Skelton, Marley Jones, Melanie Corp, Miranda Rhys Davies, Natalie Jones, Natasha Davies Puddy, Salvia Calor, Taran Parker, Ted Lishman, Tracey English

Fideos cymunedol

Adam Morgan, Adele Greene, Ali Goolyad, Anastacia Ackers, Angharad James, Anne-Marie Rees, Anwen James, Arvind Howarth, Aser Bourne, Ayshe Senkal, Ben Tinniswood, Beryl Boucher, Bibi Belle Macdougall, Catrin Ridley, Chris Smith, Clare Howells, Claire Sommerville, Dan Howells, Dhini De Silva-Clay, Elliot Lewis, Emin Senkal, Emyr Lewis, Eva Vandermeer, Eylem Senkal, Fayeanne Morgan, Francesca Loo, Franchesca Carter, Gemma Elizabeth Parry, Gwyn James, Hannah John, Helen Lewis, Holly Bee, Jack Billingham, Jan Lloyd, Jem Wall, Jen Lackie, Jeremy Linnell, Jo Davies, Jo Purnell, Jonathan Stuart, Kate Major-Patience, Katie Rigg, Kiri Howell, Luke Cowpe, Melissa Berry, Natasha Borton, Natasha Jenkins, Natasha Simone, Natassja Morgan, Nathan Crossan-Smith, Rachael Bush, Rachel Holland, Rebecca Bridgeman-Williams, Rhian Jones, Rosey Meiring, Rosie Lewis, Roy Doxsey, Ruby Stephens, Sara Mills Mcbeth, Sarah Bolwell, Sarah Rapi, Shirley Draper, Shweta Patil, Simon Rhys-Phillips, Sue Lines, VC Gallery

Gyda diolch i’r lleoliadau canlynol

Chris Sharples, Coedwig Ty Canol

Judy Roblin, Gardd Bwthyn, Penfro

Castell Maenorbŷr

Cyfoeth Naturiol Cymru

Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Pembrokeshire County Council / Cyngor Sir Penfro

Cyngor Tref Dinbych-y-pysgod

Steve and Liz Ford, Fferm Winterton, Marloes

Gyda diolch i

Pobl Sir Benfro

Holl Arddwyr Penfro a Doc Penfro

Theatr Torch

Daphne Bush

Castle Inn, Maenorbŷr

Ysgol a reolir yn wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru, Maenorbŷr

Ysgol Greenhil, Dinbych-y-Pysgod

Ysgol Gyfun Aberdaugleddau

Ysgol Bro Gwaun

Ysgol Uwchradd a reolir yn wirfoddol Hwlffordd

Ysgol Gelli Aur

Ysgol a reolir yn wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru St Oswald

Ysgol Hafan y Môr

Canolfan Dysgu Sir Benfro

Mena Evans

Robert Jakes, Sand Palace Arts

Kerry Steed

Lloyd the Graffiti

Jack Merrony

Jodie Jenkins

Mathew Price

Anna Strzelecki

Diana Brook

Natasha Simone Bigford

Neil Bebber

Carys Eleri

Nathan Lowe

Abi Sidebotham

Heritage Spa Lodge

Sustainability in Production Alliance

Little Green Grant (Sustainable Development Fund) and The Bluestone Foundation

Robbie Price – Cyn Gydymaith TEAM (Sir Benfro)

Owain Roach – Cyn Gydymaith TEAM (Sir Benfro)

Fern Lewis – Cyn Gydymaith TEAM (Sir Benfro)