About Treantur (Kidstown)

Mae’n amser chwarae.

Gwahoddwyd plant 6-11 oed i Dreantur gan yr artistiaid Nigel a Louise gyda’r dylunydd Amy Pitt.

Gêm fawr oedd Treantur, a’r plant eu hunain oedd yn ei dyfeisio hi.

Ar ôl cael pasbort, cafodd y plant mynediad i ardal chwarae fawr yn yr awyr agored. Roedd pethau yno i chwarae â nhw, i’w hadeiladu ac i’w gwisgo. Roedd cynorthwywyr wrth law i helpu'r plant i wireddu'u dychymyg.

Gwahoddwyd oedolion i gael hoe, i ymlacio ac i wrando ar y newyddion am yr hyn oedd yn digwydd y tu mewn.

"I like Kidstown because we can be free." - Preswylwyr Treantur (Kidstown)

Yn ystod haf 2023, casglwyd cyfweliadau a straeon gan gyfranogwyr ifanc Treantur er mwyn creu sioe epig yn 2024.

Cerdyn post gan Treantur

Cwrdd â'r creaduriaid

Prosiect oedd Treantur a greuodd ni gyda Nigel Barrett a Louise Mari gyda’r dylunydd Amy Pitt.

I’r rheini sydd heb glywed am Nigel a Louise, maen nhw’n creu “perfformiadau gwyllt, beiddgar, gweledol i bobl nad ydyn nhw’n rhy hoff o’r theatr, a phrofiadau theatrig anarferol i’r bobl sydd”.

Ymhlith eu gwaith diweddar mae Dog Ballet (cŵn yn gynwysedig) a Party Skills for the End of the World.

Mae rhagor o wybodaeth amdanyn nhw fan hyn.

Mae dau oedolyn yn sefyll gyda'i gilydd ac yn wynebu grŵp o blant wrth wenu. Mae gan yr oedolyn ar y chwith wallt coch ac mae'n gwisgo siaced ddu dros grys glas. Mae'r oedolyn ar y dde yn gwisgo'r un siaced ddu dros grys olewydd, ac maen nhw'n dal meicroffon i fyny at eu hwyneb. Mae criw o blant o'u cwmpas yn tynnu lluniau gyda chamerâu hen ffasiwn.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Taith

Agorwyd Treantur:

26-29 Gorffennaf, Y Drenewydd

5-12 Awst, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Yn yr Eisteddfod, cyflwynir Treantur yn Gymraeg

18-21 Awst, Glyn Ebwy

Cafodd sylfeini Treantur eu gosod yn y Drenewydd ym mis Awst 2022. Dros bythefnos, bu artistiaid lleol a’r gymuned yn ein helpu i greu prototeip o’r syniad.

Mynediad

Fe wnaethom gynnig Saesneg gyda chymorth arwyddion, darlunwyr byw, cymorth cymorthyddion radio, sesiynau hamddenol, a theithiau cyffwrdd.

Gwyliwch y trelar BSL

Gwrandewch ar ein taflen sain

Diolch

Mae popeth a wnawn yn NTW mewn cydweithrediad. Roedd Treantur yn ymdrech tîm a ddaeth ag artistiaid, gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr ynghyd, i gyd yn gweithio'n angerddol i ddod â'r rhyfeddod llawn dychymyg hwn yn fyw.

Rydym hefyd eisiau dweud diolch yn fawr iawn i’n partneriaid a’n noddwyr: