TEAM Collective

Mae ein TEAM Collective yn grŵp o artistiaid, actifyddion, crewyr ac athrawon sy’n gweithredu fel ein llygaid a’n clustiau yng Nghaerdydd ac yn ein helpu i gysylltu â chymunedau ar draws y ddinas a thu hwnt.

Dros y flwyddyn nesaf, mae’r grŵp yn cynnal digwyddiadau, gweithgareddau a thrafodaethau i ddarparu cyfleoedd i ystod eang o bobl gymryd rhan yn ein gwaith ac ymgysylltu â’r celfyddydau.

Cwrdd â'r TEAM Collective

Wedi'i chefnogi gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Cyffredin y DU, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Caerdydd a Sefydliad Esmée Fairbairn.


Nodyn am National Theatre Wales

Wrth i ni weithio tuag at weledigaeth a dyfodol newydd, rydym yn parhau i gefnogi gwneuthurwyr theatr, artistiaid a phobl greadigol drwy raglenni NTW TEAM a gefnogir gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Caerdydd.

Mae'r gweithgaredd hwn yn cynnwys lansio mentrau newydd NTW TEAM: Young Collective, TEAM Collective, cyfnodau preswyl i artistiaid a chyfres o ddigwyddiadau o'r enw The City Socials. Bydd mwy yn cael ei ddatgelu dros yr wythnos nesaf. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a’n cylchlythyr ar gyfer y digwyddiadau nesaf.