Ein heffaith

“I love the way National Theatre Wales events extend beyond a stage performance. There are usually other interesting and engaging aspects of the event ... It always feels community conscious which is excellent!” - Aelod o gynulleidfa Feral Monster

Rydyn ni’n gwneud theatr gan bobl Cymru, gyda hwy ac ar eu cyfer i harneisio creadigrwydd ac amrywiaeth pobl o bob rhan o’r wlad. Fel elusen, rydyn ni’n defnyddio dulliau blaengar i chwalu’r rhwystrau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a daearyddol i fynychu.