Cyhoeddi rhestr fer Awdur Preswyl Cymru 2020 - National Theatre Wales

Cyhoeddi rhestr fer Awdur Preswyl Cymru 2020

6 Tachwedd 2020

Mae chwe awdur newydd ar y rhestr fer ar gyfer Awdur Preswyl Cymru 2020, a chaiff yr enillydd ei gyhoeddi ddydd Sul 6 Rhagfyr.

Mae’r cynllun pwysig yn gyfle i awduron ddatblygu gyda phecyn unigryw o gymorth sy’n cynnwys dau leoliad pwrpasol a bwrsariaeth i gynorthwyo eu lleoliad blwyddyn fel Awdur Preswyl Cymru.

Yn ogystal, byddant yn cael eu comisiynu i ysgrifennu drama sain wreiddiol ar gyfer BBC Radio 4, gan warantu credyd darlledu BBC iddynt.

Yr awduron ar y rhestr fer yw:

  • Brennig Hayden – awdur o Ben-y-bont ar Ogwr. Yr haf hwn, cafodd ei sgript sgrin gyntaf ei dewis gan stiwdio yn LA,  sef ffilm arswyd cyllideb isel a fydd, gobeithio, yn cael ei gwneud y flwyddyn nesaf.  Nod Brennig yw creu gwaith sy’n adlewyrchu bywydau’r bobl dosbarth gweithiol y cafodd eu magu gyda nhw, a chael adrodd eu straeon mewn ffilm, teledu, theatr a radio.
  • Faebian Averies – actor/awdur o Benarth a ddechreuodd ysgrifennu yn 2018. Mae uchafbwyntiau ysgrifennu Faebian yn cynnwys ysgrifennu ar gyfer podlediadau, creu sgetsys a chael gwaith wedi’i gomisiynu gan BBC Cymru. Mae hi wedi ymrwymo i wneud a pherfformio gwaith sy’n dod â gwên i’ch wyneb ond a allai hefyd roi persbectif newydd i chi.
  • Greg Glover – awdur o Gasnewydd a oedd yn 2018/19 yn un o Leisiau Cymreig BBC Writersroom. Mae wedi cael nifer o ddramâu wedi’u llwyfannu ac enillodd Wobr Dramodydd Gorau Chippy and Scratch. Y tu allan i ysgrifennu ac addysgu mae ganddo ddiddordeb mawr mewn hawliau anabledd ynghyd â cheisio helpu pobl ifanc ddifreintiedig i gael mynediad at yrfaoedd yn y cyfryngau.
  • Katie Elin-Salt – daw Katie o Ben-y-bont ar Ogwr a dechreuodd ei gyrfa greadigol fel aelod balch o Theatr Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr, gan weithio’n broffesiynol fel actores ers graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2010. Mae ei drama gyntaf “Sprinkles” wrthi’n cael ei datblygu gyda Dirty Protest. Yn ei hamser hamdden mae Katie yn cyd-gyflwyno’r podlediad creadigol The 98% ac yn llysgennad i ddwy elusen Gymreig.
  • Cameron Loxdale – awdur comedi o Abertawe. Mae wedi ysgrifennu ar sawl sioe radio ar y BBC gan gynnwys The News Quiz, Newsjack a Breaking The News. Ar hyn o bryd mae Cameron yn gweithio ar ddatblygu sgript gomedi deledu a ddewiswyd yn ddiweddar gan gwmni cynhyrchu. Mae ganddo ddiddordeb mewn ysgrifennu comedi a drama gyffrous ar gyfer teledu, theatr a radio.
  • Neil Williams – Mae Neil wedi bod yn ysgrifennu am y rhan fwyaf o’i oes ac wedi creu a datblygu ystod eang o ddeunydd sy’n cwmpasu comedi, drama, ffilm gyffro, arswyd a theledu plant. Enillodd wobr ‘ffilm orau’ It’s My Shout, a chafodd ei rhwydweithio ar ITV Cymru a’i dewis ar gyfer y categori Drama Fer Orau yn yr Ŵyl Ffilm a Chyfryngau Celtaidd.  Derbyniodd ei ffilm gyntaf REACHING HIGHER première gan BAFTA Cymru a chafodd ei rhwydweithio ar BBC2 Cymru.

Cyhoeddir yr enillydd ar yr awyr mewn rhaglen arbennig o Arts Show BBC Radio Wales ddydd Sul 6 Rhagfyr 2020 am 6pm, a fydd yn cynnwys darnau wedi’u perfformio o waith yr awduron ar y rhestr fer, ynghyd â chyfweliadau a chyfle i glywed syniadau uniongyrchol y beirniaid.

Y beirniaid eleni yw Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales Lorne Campbell, Swyddog Gweithredol Datblygu BBC Studios Jenna Robins, Comisiynydd Drama BBC Radio 4 Alison Hindell, Cynhyrchydd Datblygu BBC Writersroom Cymru, Helen Perry a’r beirniaid gwadd arbennig, yr actores Rakie Ayola.

Dywedodd Helen Perry, Cynhyrchydd Datblygu BBC Writersroom Cymru; “Mae Awdur Preswyl Cymru 2020 wedi datgelu swm arbennig o dalent, yn ystod blwyddyn ddigon diflas. Datgelodd y broses ddarllen awduron newydd sbon sy’n dod i’r amlwg a hefyd y cynnydd rhyfeddol a wnaed gan awduron sydd eisoes yn hysbys i ni. Rydym mor gyffrous am faint o dalent sydd ar y rhestr fer hon. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda phob un ohonynt, ac yn anad dim Awdur Preswyl Cymru 2020.”

Dywedodd Lorne Campbell, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales; “Mae wedi bod yn bleser gweld bwrlwm o dalent a syniadau drwy’r broses hon, ac yn anhygoel o anodd i leihau nifer y cynigion i’r rhestr fer eithriadol hon. Mae pob awdur wedi dod â dilysrwydd a gwreiddioldeb, ac rydw i wedi bod wrth fy modd yn cael cipolwg ar eu bydoedd. Rydym yn hynod gyffrous i groesawu un o’r artistiaid hyn i’r cwmni y flwyddyn nesaf, ac i weithio gyda llawer mwy ohonynt yn y dyfodol. Diolch i bob awdur a rannodd rywbeth ohono’i hun gyda ni trwy gystadlu.”

I gael rhagor o wybodaeth am yr awduron ar y rhestr fer, cliciwch yma.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast