Podlediad Bubble o’r Jones Collective a Plastique Fantastique

Tachwedd 19, 2020

Bwriad y Jones Collective a Plastique Fantastique oedd treulio eleni yn fforestydd a choedwigoedd Cymru, gan rannu eu cydweithrediad artistig FRANK, sioe am fywyd go iawn Frank Thomas, gweithiwr ffatri gwrth-wenwyn nadroedd, artist y gair llafar a gwenynwr.  Fel y mwyafrif o bobl roedd yn rhaid i’n cynlluniau newid, a disodlwyd sgyrsiau o dan y canopi gan alwadau fideo a chysylltiadau rhithwir. 

Er i ni golli’r coed, roedd yr amser i feddwl yn golygu amser i archwilio. Parhaodd Yena Young (Plastique Fantastique) a Buddug James Jones (Jones Collective) i gydweithio, ac estyn allan at arbenigwyr i archwilio themâu a phynciau sy’n berthnasol i’w cydweithrediad. Diolch i arian gan Lysgenhadaeth yr Almaen a’r Goethe-Institut Llundain recordiwyd eu disgwrs creadigol ac mae’r sgyrsiau hyn bellach ar gael fel cyfres podlediad.

Gwrandewch ar y podlediad trwy ddilyn y linc hwn.

Pennod 1: gwestai Dr Ruth Allen

Mae’r seicotherapydd Dr Ruth Allen yn ymuno â ni i siarad am natur yn NATURE, a grym iachaol camu y tu allan.

Mae Ruth Allen yn (eco)seicotherapydd, hwylusydd ac awdur, sy’n byw yn ardal y Peak, y DU. Mae Ruth yn arbenigo mewn ymarfer awyr agored, cysylltedd â natur a gweithio gyda’r meddwl, y corff a symud y tu mewn a’r tu allan. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn y perthnasoedd sydd gennym gyda’n gilydd, gyda ni’n hunain a gyda gweddill natur, yn ogystal â’r ystyr a wnawn o’n bywydau. Cyhoeddir ei llyfr cyntaf, Grounded, yng ngwanwyn 2021.

www.whitepeakwellbeing.com | Instagram @whitepeak_ruth

Pennod 2: GATHERING – gwestai Owen Grifiiths

Gyda’r Artist Owen Griffiths rydym yn archwilio’r optimistiaeth gynhenid yn GATHERING a’r hyn sy’n dod â phobl ynghyd.

Bydd y podlediad hwn ar gael ar Ddydd Iau 3 Rhagfyr

Pennod 3: SPACE – gwesteion Steve McCloy a Bongani Muchemwa.

Gan gael persbectif newydd, rydym yn siarad am ofod yn SPACE â’r penseiri Steve McCloy a Bongani Muchemwa, lle mae Bud yn darganfod cartref ei breuddwydion.

Bydd y podlediad hwn ar gael ar Ddydd Iau 17 Rhagfyr.

Cyd-gynhyrchir FRANK gan y Jones Collective & National Theatre Wales mewn cydweithrediad â Plastique Fantastique, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Wedi’i drefnu’n wreiddiol ar gyfer gwanwyn 2020, bydd FRANK yn ymddangos yng nghoedwigoedd Cymru yn 2021. Cyhoeddir y manylion maes o law.

TÎM CREADIGOL

 • Podlediadau Swigod gan Jones Collective a Plastique Fantastique
 • Dylunydd Sain Sam Jones
 • Delwedd gan Yena Young / Plastique Fantastique

Arweinir THE JONES COLLECTIVE gan y cydweithredwyr tymor hir Buddug James Jones a Jesse Briton.  Gan gydweithio â phobl a chymunedau yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, mae’r Jones Collective yn archwilio materion cymdeithasol cyfoes yng Nghymru a’r Byd.

Perfformiwyd eu cynhyrchiad dwyieithog ‘Hiraeth’, sydd wedi ennill sawl gwobr, am y tro cyntaf yng ngŵyl ymylol Caeredin yn 2014 ar ôl ennill Gwobr Ideastap Underbelly a chlod beirniadol:  “Undoubtedly this year’s find.” ★★★★ Evening Standard, “There are laughs and tears, both on and off stage, in a charming piece.” ★★★★★ British Theatre Guide. Yn dilyn hynny, aeth ‘Hiraeth’ ar deithiau gwledig wedi’u gwerthu allan o Gymru, Lloegr, yr Alban a Seland Newydd gan gyrraedd dros 3,500 o aelodau cynulleidfa.

Ochr yn ochr â datblygu ‘FRANK’ mae’r Jones Collective wedi gweithio gyda ffoaduriaid o Syria tra ar gyfnod preswyl yn y Neuadd Les, Ystradgynlais fel rhan o Blatfform Theatr Iolo a gyda chymunedau yn Ne Dyfnaint ar brosiect rhwng y cenedlaethau a gefnogwyd gan Villages in Action.

www.jonescollective.wales

Mae PLASTIQUE FANTASTIQUE yn arbenigwyr mewn pensaernïaeth dros dro wedi’u lleoli yn Berlin. Gan arbenigo mewn gosodiadau niwmatig fel lleoedd amgen, addasadwy, ynni isel ar gyfer gweithgareddau dros dro a byrhoedlog, mae eu gwaith wedi cael ei fwynhau ledled y byd er 1999. Yn y gorffennol mae Plastique Fantastique wedi archwilio potensial perfformiadol lleoedd trefol yn bennaf, ac mae eu cydweithrediad â Jones Collective yn ehangiad sylweddol ar eu harfer mewn amgylcheddau gwledig a lled-wledig.

www.plastique-fantastique.de

Blogiau

 • Tachwedd 26, 2020
  Cyfweliad efo Rakie Ayola
 • Tachwedd 16, 2020
  Festival UK* 2022
 • Hydref 8, 2020
  Datod_Unravel – Emily Laurens
 • Medi 7, 2020
  Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol)
 • Awst 13, 2020
  Rhannu Cyfrif Zoom
 • Awst 13, 2020
  Solidering Sisters
 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
 • Gorffennaf 30, 2020
  Mae fy mhrofiad gyda National Theatre Wales wedi bod yn ysbrydoledig.
 • Gorffennaf 24, 2020
  “Peidiwch â phoeni, os aethoch chi ar goll neu os wnaethoch golli pethau – fe maen nhw’n dweud does dim ffyrdd yn yr awyr.”
 • Gorffennaf 21, 2020
  “Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.”
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast