CYSYLLTU Â NI

Yng ngoleuni’r sefyllfa barhaus o ran COVID-19/Coronafirws, yn dilyn arweiniad gan y llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae staff NTW i gyd yn gweithio gartref hyd nes y clywir yn wahanol.

Rydym yn dal yma os oes ein hangen arnoch chi – rydym yn anelu at gadw at ein horiau swyddfa arferol a gellir cysylltu â ni drwy e-bost neu dros y ffôn, fel arfer.

Mae Swyddfa NTW ar gau hyd nes y clywir yn wahanol, felly ni allwch chi alw heibio i’n gweld ni, ond byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi, felly peidiwch ag oedi rhag cysylltu â ni.

Mae popeth a wnawn yn dechrau gyda sgwrs.

Gwnewch ni yn rhan o’ch bywyd digidol a chael y newyddion, y digwyddiadau a’r cynigion tocynnau diweddaraf yn y mannau yr ydych yn hoffi treulio amser ynddynt ar-lein. Rydym wrth ein bodd yn gwneud a rhannu llawer o bethau digidol – ffilmiau, lluniau, cyfweliadau, rhaglenni sain – a’r newyddion a’r cynigion diweddaraf.

Rydym yn anelu at gydnabod yr holl ymholiadau gan y cyhoedd (a wneir dros y ffôn, e-bost, drwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol neu drwy’r post) o fewn 5 diwrnod gwaith ac i ymateb yn llawn o fewn 10 diwrnod gwaith. Os oes gennych ymholiad brys am berfformiad, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2037 1689.

Er parch at gydbwysedd bywyd-gwaith ein staff, pan nad oes gennym berfformiadau yn digwydd, ni fyddwn yn ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa (10am-6pm, Llun-Gwe). Diolch.

Os ydych yn artist sy’n cysylltu â ni gyda sgriptiau, syniadau ac ati i’w hystyried, cyfeiriwch at y canllawiau i artistiaid ar dudalen Eich Gwaith.

Ymweld â ni yn ein swyddfeydd

National Theatre Wales 30 Arcêd y Castell Caerdydd / CF10 1BW

Ar gyfer pob ymholiad arall

Oes gennych chi gwestiynau tocynnau?

Ein rhif swyddfa swyddfa docynnau: +44 (0)29 2037 1689

Nodwch os gwelwch yn dda: Os fyddwch chi’n dewis ‘Cadwch yn y swyddfa docynnau’ wrth brynu tocynnau, bydd y swyddfa docynnau wedi ei lleoli yn lleoliad y perfformiad o noson gynta’r sioe ymlaen. Peidiwch â dod i swyddfa NTW yn Castle Arcade os gwelwch yn dda, gan na fedrwn ddosbarthu tocynnau oddi yno.

Dilynwch ni am fewnwelediadau & diweddariadau

Byddwch yn gyntaf i glywed am gyfleoedd, prosiectau neu alwadau castio

Ymunwch â'n cymuned

Ymunwch a'n TEAM

Ble bynnag y byddwn ni’n mynd, rydym yn cydweithredu â rhwydwaith cynyddol o aelodau TEAM ac yn eu cefnogi.

Dyma’r bobl sy’n chwarae rhan ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Nhw yw ein harweinwyr yn eu cymunedau nhw: maent yn creu, yn ysbrydoli, yn perfformio, yn dysgu, yn ysgrifennu, yn trefnu, yn rheoli prosiectau, yn rhoi adborth ac yn gwneud penderfyniadau gyda ni ar ddyfodol National Theatre Wales.

#ntwTEAM

YMUNWCH â TEAM

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch weithio gyda ni.

Ewch i'r Tudalen Cyfleoedd

Ydych chi'n artist sy'n edrych i weithio gyda ni?

Ewch i'r Datblygiadau Creadigol
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast