Cysylltu â ni - National Theatre Wales

Cysylltu â ni

Mae popeth a wnawn yn dechrau gyda sgwrs.

Gwnewch ni yn rhan o’ch bywyd digidol a chael y newyddion, y digwyddiadau a’r cynigion tocynnau diweddaraf yn y mannau yr ydych yn hoffi treulio amser ynddynt ar-lein. Rydym wrth ein bodd yn gwneud a rhannu llawer o bethau digidol – ffilmiau, lluniau, cyfweliadau, rhaglenni sain – a’r newyddion a’r cynigion diweddaraf.

Rydym yn anelu at gydnabod yr holl ymholiadau gan y cyhoedd (a wneir dros y ffôn, e-bost, drwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol neu drwy’r post) o fewn 5 diwrnod gwaith ac i ymateb yn llawn o fewn 10 diwrnod gwaith. 

Er parch at gydbwysedd bywyd-gwaith ein staff, pan nad oes gennym berfformiadau yn digwydd, ni fyddwn yn ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa (10am-6pm, Llun-Gwe).

Ymweld â ni yn ein swyddfeydd

Ar gyfer pob ymholiad arall

Oes gennych chi gwestiynau tocynnau?

Ein rhif swyddfa swyddfa docynnau: +44 (0)29 2037 1689

Nodwch os gwelwch yn dda: Os fyddwch chi’n dewis ‘Cadwch yn y swyddfa docynnau’ wrth brynu tocynnau, bydd y swyddfa docynnau wedi ei lleoli yn lleoliad y perfformiad o noson gynta’r sioe ymlaen. Peidiwch â dod i swyddfa NTW yn Castle Arcade os gwelwch yn dda, gan na fedrwn ddosbarthu tocynnau oddi yno.

Dilynwch ni am fewnwelediadau & diweddariadau

Byddwch yn gyntaf i glywed am gyfleoedd, prosiectau neu alwadau castio

Ymunwch â'n cymuned

Cysylltu â TEAM

Mae ein gwaith o fewn TEAM yn rhychwantu ein Rhwydwaith gan ddod â phobl greadigol o bob cwr o’r byd ynghyd; ein Panel sy’n ein cefnogi, ein cwestiynu a’n cynghori ar bob agwedd ar ein gwaith; prosiectau wedi’u cyd-greu yn Wrecsam a Sir Benfro a’n gwaith Addysg, lle rydyn ni’n estyn allan at bobl yn fyd-eang ac yn ymgysylltu’n greadigol â nhw.

Os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â ni yn team@nationaltheatrewales.org.

YMUNWCH â TEAM

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch weithio gyda ni.

Ewch i'r Tudalen Cyfleoedd

Ydych chi'n artist sy'n edrych i weithio gyda ni?

Ewch i'r Datblygiadau Creadigol
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon