CYSYLLTU Â NI

Mae popeth a wnawn yn dechrau gyda sgwrs.

Gwnewch ni yn rhan o’ch bywyd digidol a chael y newyddion, y digwyddiadau a’r cynigion tocynnau diweddaraf yn y mannau yr ydych yn hoffi treulio amser ynddynt ar-lein. Rydym wrth ein bodd yn gwneud a rhannu llawer o bethau digidol – ffilmiau, lluniau, cyfweliadau, rhaglenni sain – a’r newyddion a’r cynigion diweddaraf.

Ymweld â ni yn ein swyddfeydd

National Theatre Wales
30 Castle Arcade
Cardiff / CF10 1BW

Ar gyfer pob ymholiad arall

Oes gennych chi gwestiynau tocynnau?

Ein rhif swyddfa swyddfa docynnau: +44 (0)29 2037 1689

Nodwch os gwelwch yn dda: Os fyddwch chi’n dewis ‘Cadwch yn y swyddfa docynnau’ wrth brynu tocynnau, bydd y swyddfa docynnau wedi ei lleoli yn lleoliad y perfformiad o noson gynta’r sioe ymlaen. Peidiwch â dod i swyddfa NTW yn Castle Arcade os gwelwch yn dda, gan na fedrwn ddosbarthu tocynnau oddi yno.

Dilynwch ni am fewnwelediadau & diweddariadau

Byddwch yn gyntaf i glywed am gyfleoedd, prosiectau neu alwadau castio

Ymunwch â'n cymuned

Ymunwch a'n TEAM

Ble bynnag y byddwn ni’n mynd, rydym yn cydweithredu â rhwydwaith cynyddol o aelodau TEAM ac yn eu cefnogi.

Dyma’r boblo sy’n chwarae rhan ym mhopeth rydym yn ei wneud.

Nhw yw ein harweinwyr yn eu cymunedau nhw: maent yn creu, yn ysbrydoli, yn perfformio, yn dysgu, yn ysgrifennu, yn trefnu, yn rheoli prosiectau, yn rhoi adborth ac yn gwneud penderfyniadau gyda ni ar ddyfodol National Theatre Wales.

#ntwTEAM

YMUNWCH â TEAM

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch weithio gyda ni.

GWNEUD I'R TUDALEN CYFLEOEDD

Ydych chi'n artist sy'n edrych i weithio gyda ni?

GWNEUD I'R DATBLYGIADAU CREATIOL
Font Resize
Contrast