ROEDD NATIONAL THEATRE WALES YN GALLU DARPARU CYMORTH ARIANNOL PAN WNES I’R LLEOLIAD RHEOLI LLWYFAN

Chwefror 23, 2018

Mae fy mhrofiad yn y celfyddydau wedi bod yn ffrwythlon, ac nid wyf wedi fy nghyfyngu i wneud a dysgu un peth. Trwy nifer o gyfleoedd a llwybrau, rwyf wedi gallu penderfynu ar fy amcanion ar gyfer y dyfodol a phwyso a mesur yr  hyn sydd wedi gweithio i mi o ran fy llwybr gyrfa.

O brofi gweithio fel Rheolwr Llwyfan ar gyfer Parti Perfformio National Theatre Wales, lle’r oeddwn yn gallu ennill hyder a dysgu un o grefftau gwych y theatr, i fod yn rhan o sioe deithiol fel Cyfarwyddwr Newydd, lle’r oeddwn yn gallu rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill. Ar y cyfan rwy’n teimlo bod y ddwy rôl wedi rhoi uchafbwyntiau i mi a datblygiad proffesiynol yn ogystal â thwf personol.

O hyn, rwyf wedi sylweddoli fy mod fwyaf bodlon pan fyddaf yn creu a pherfformio mewn amgylchedd cydweithredol, lle mae syniadau yn cael eu croesawu ac mae pawb yn cael ei glywed. Rwy’ wrth fy modd â chwerthin a gweld pobl yn hapus tra hefyd yn gweithio’n galed tuag at darged y cyd!

Roedd National Theatre Wales yn gallu darparu cymorth ariannol pan wnes i’r lleoliad Rheoli Llwyfan, a symudais i Gaerdydd am fis i’w gwblhau. Roedd hyn yn hynod ddefnyddiol gan fy mod yn fyfyriwr ar y pryd, ac yn gynnar yn fy ngyrfa fe wnaeth hyn helpu i leddfu straen ychwanegol, yn enwedig pan oeddwn yn ystyried fy newisiadau profiad gwaith.

O ganlyniad i National Theatre Wales yn rhoi’r cyfleoedd hyn i mi, yr wyf ar hyn o bryd, nid yn unig yn actores uchelgeisiol ond hefyd yn gweithio fel hwylusydd (FIO) yn cynnal gweithdai ar gyfer pobl ifanc 7+ ac 11+ oed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Byddaf yn parhau i wneud yr hyn yr wyf yn ei garu a theimlo’n fodlon ar fy nhaith!

Natasha Simone, aelod o banel TEAM, Actores a Chyfarwyddwr.

Blogiau

 • Mai 29, 2020
  “Rwyf wedi bod yn byw gyda breuddwydion ers 3 wythnos bellach.” Emily Laurens
 • Mai 29, 2020
  Chwe pheth a ddysgais yn ystod fy mhreswyliad chwe mis gyda’r BBC…
 • Mai 22, 2020
  Llythyr agored i wneuthurwyr theatr a pherfformio
 • Mai 15, 2020
  “Mae gen i ddiddordeb mewn gweld sut mae’r ddrama’n eistedd yn y byd sydd ohoni”
 • Ebrill 7, 2020
  National Theatre Wales yn cyhoeddi Network
 • Mawrth 27, 2020
  Helo chwilfrydig… Gan ein Cyfarwyddwr Artistig newydd
 • Mawrth 17, 2020
  Hail Cremation! – Canslo
 • Ionawr 29, 2020
  Price, Seren y Cyfryngau?
 • Rhagfyr 13, 2019
  The Agency: 2019/2020
 • Rhagfyr 9, 2019
  Awdur Preswyl nesaf Cymru 2020
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast